زبان خود را انتخاب کنید

بررسی اثر برخی عوامل مؤثر بر تلفات گوساله های ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اثر برخی عوامل مؤثر بر تلفات گوساله های مادهافزايش مرگ و مير در گوساله ها و تليسه ها علاوه بر كاهش ظرفيت جايگزيني در گله و اثر بر پيشرفت ژنتيكي، موجب افزايش نگراني ها در مورد سلامت و آسايش حيوانات و تحميل خسارت اقتصادي فراوان به دامداران مي شود. در واقع ميزان تلفات واحد بعنوان شاخصي از رعايت بهداشت در دامداري مي باشد. لازم به ذكر است سلامت گوساله ها در زمان تولد شديدا مرتبط با نرخ مرگ و مير در گله مي باشد.

به طور كلي فراواني مرگ و مير در كشورهاي مختلف مقادير متفاوتي را نشان مي دهد. بخشي از تفاوت موجود ميان كشورها به دليل تلفات در مديريت، شرايط آب و هوايي، برنامه هاي بهگزيني (هانسن و همكاران 2003) و همچنين، عامل ساختار ژنتيكي جمعيت را مي توان برشمرد.

اكثر مطالعات نشان داده، بالاترين احتمال مرگ و مير در طول 2 ماه پس از تولد مي باشد (گاليكسن و همكاران 2009) و بيشترين درصد مرگ و مير گوساله ها در اثر اسهال هاي باكتريايي، ويروسي و بيماريهاي تنفسي مي باشد. يكي از مهمترين عوامل پيشگيري از بالا رفتن درصد مرگ و مير، استفاده از ميزان كافي كلستروم مي باشد. مقدار ايده آل مصرف بين 4 الي 5 ليتر در 6 ساعت اول است. عوامل متعددي بر سلامت گوساله ها در زمان تولد تاثير مي گذارد. به عنوان مثال گوساله مادران با تغذيه ناكافي در اواخر دوره آبستني و يا گوساله هاي حاصل از زايش هاي سخت و طولاني در زمان تولد،‌از قدرت زنده ماني كمتري به ويژه در اوايل زندگي برخوردار مي باشند. اغلب سخت زايي منجر به تشديد اختلالات متابوليكي، تنفسي و اسيدوز در زمان تولد مي شود. اسيدوز در زمان تولد ممكن است بر جذب ايمونوگلوبولين آغوز اثر ممنفي داشته باشد.

آيدي تلگرام مديران:@ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393