زبان خود را انتخاب کنید

لقاح مصنوعي بز نژاد مورسيا

 

 

نخستین طرح لقاح مصنوعی بز نژاد مورسیا کشور در قزوین اجرایی می‌شود

افتخار ميكنيم كه اين تلقيح در نرم افزار مديران ثبت خواهد گرديد

 

 

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393