زبان خود را انتخاب کنید

درباره شركت مديران

درباره شركت مديران
توليد نرم افزارهاي تخصصي
مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
مشاور و مجري در طراحي و پياده سازي سيستم هايPM,CM
مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي سازماني و تجاري
مشاور و مجري سيستمهايERP
مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد

 

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105