زبان خود را انتخاب کنید

جلسه دام سبك قلعه گنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور كارشناسان و متخصصان در جلسه بحث و بررسي در خصوص عملكرد اطلاعات در نرم افزار مديريت دام سبك در قلعه گنج در تاريخ 22 و 23 آبانماه

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105