زبان خود را انتخاب کنید

جايزه مسابقه جديد مديران

 

مسابقه جديد شركت مديران تحليلگر سپاهان

من اگر جاي مديران بودم ...
... را انجام مي دادم
... را انجام نمي دادم

به بهترين جواب و بهترين شركت كننده جايزه تعلق مي گيرد


تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214