زبان خود را انتخاب کنید

دانش بنیان

شركت مهندسي مديران تحليل گر سپاهان

به عنوان بزرگترين شركت فعال در حوزه نرم افزارهاي تخصصي دامپروري و كشاورزي
موفق به دريافت گواهي به شماره 10260484629 در حوزه 07- فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهاي رايانه اي در تاريخ 05/07/1399 گرديد از كار گروه ارزيابي شركتها و موسسات دانش بنيان كشور گرديد

 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214