زبان خود را انتخاب کنید

عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان ، در خصوص بررسی دیتاهای دام سبک

دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان ، در خصوص بررسی دیتاهای دام سبک به عقد تفاهم نامه همکاری رسیدند
در این خصوص دیتاهای نژاد شال به عنوان یک نژاد ایرانی و به عنوان پایلوت این طرح مورد بررسی و تحقیق خواهد گرفت و پژوهشهای دو طرف تفاهم نامه ، سعی خواهد نمود تا سود آوری دام سبک را مورد بررسی قرار دهد

لازم به ذکر است که گوسفندان شال از بارزترین نژادهای گوسفندی مرغوب و درجه یک ایرانی هستند که در دسته گوسفندان نسبتا سنگین وزن قرار می گیرند . این نژاد برای تولید گوشت بسیار نژاد مناسبی می باشند و از ضریب تبدیل و مقاومت بسیار خوبی برخوردار است .

طر ح ها و پژوهش های دانشگاه صنعتی اصفهان ، با توجه به استقرار این نژاد در مزرعه لورک ، از این پس روی این دیتاها متمرکز خواهد گردید.