زبان خود را انتخاب کنید

شرکت مدیران در بیستمین نمایشگاه دام و طیور تهران

حضور شرکت مدیران در بیستمین نمایشگاه دام و طیور تهران
تاریخ نمایشگاه ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه 1400
ساعت برگزاری ۹ الی ۱۷
محل غرفه : سالن ۳۸b ، غرفه شماره ۳

 

منتظر حضور پر مهرتان هستیم.