انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو (بخش دوم)

آشنایی با  نرم افزار سیناماندگار

خلاصه مطلب زمان مطالعه تاریخ نام گردآورنده
آنچه در این مطلب خواهیم خواند شامل معرفی انتقال جنین به روش برداشت تخمک (opu) در گاو و  برتری این روش  نسبت به روش(ET) به همراه معرفی نرم افزار سینا ماندگار که توسط شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان جهت مدیریت تولید جنین طراحی شده، می باشد. ۵دقیقه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ معصومه حاتمی

 

کارشناس علوم دام

درحال کسب تجربه در زمینه فناوری اطلاعات مرتبط با علوم و فناوری های دامپروری (انتقال جنین و….)

 

در ادامه بحث اهمیت ثبت اطلاعات و گزارشگیری براساس این اطلاعات خام فرایند های تولید جنین در بخش اول به صحبت کردیم. حال شمارا با نرم افزاری که به شما امکان دستیابی به این موارد را می دهد، آشنا می کنیم.

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان پیشرو در تهیه نرم افزارهای دامپروری و کشاورزی با همکاری پژوهشکده سینا فناوران ماندگار  اقدام به تولید نرم افزار سیناماندگار جهت ثبت اطلاعات و مدیریت تولید جنین نموده و آماده همکاری با سایر پژوهشکده های تولید جنین به روش OPU می باشد.

 • صفحه اصلی نرم افزار

همانطور که در سمت راست می بینیم ثبت  تمامی وقایع و مراحل امکان پذیر می باشد.

مراحل ثبت شامل:

ثبت اطلاعات پایه :

 • لیست اشخاص
 • لیست مواد
 • لیست اسپرم ها
 • لیست پروتکل ها
 • مرجع هورمون تراپی
 • لیست دام ها

ثبت اطلاعات فرایند ها :

 • هورمون تراپی ها
 • OPU
 • IVM
 • IVF
 • IVC
 • لیست و انبار جنین
 • فروش

 

گزارش گیری ها :

 • خروجی اکسل عملیات دام
 • خروجی اکسل لیست دام
 • انواع گزارشات مدیریتی و تحلیلی

 

 • صفحه ورود اطلاعات :

 

صفحه کنترل اطلاعات یک دام: 

 

 • بخش ورود اطلاعات مربوط به OPU

 

 

 • نمونه گزارشات تهیه شده جهت کنترل عملکرد پرسنل و فعالیت ها
 • گزارش عملکرد پرسنل اپوکننده

 • دستور

 

SELECT [کد اپوکار],STR(100.00*CONVERT(INT,[تعداد تخمک استحصالی])/CONVERT(INT,[تعداد کل فولیکول]),۵,۲)[درصد] ,[تعداد اپو],
[تعداد گاو اپو شده],[تعداد کل فولیکول],[تعداد تخمک استحصالی]
FROM(SELECT OPUPCode[کد اپوکار],
(SELECT PName FROM Personels WHERE PCode=OPUPCode)[اپوکننده],
COUNT(P.MSeq)[تعداد اپو],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM OPU WHERE OPUPCode=P.OPUPCode)                                  GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو اپو شده],
SUM(LeftOvary+RightOvary)[تعداد کل فولیکول], SUM(ISNULL(IVM.EEC,0))[تعداد تخمک استحصالی]
FROM OPU P LEFT JOIN IVM ON IVM.MSeq=P.MSeq
GROUP BY OPUPCode ) MH

 

 • گزارش عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

 • جدول متنی عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

 

بازدهی پروتکل های مربوط به هورمون تراپی
کد
هورمون
تراپی
روش
هورمون
تراپی
تعداد
استفاده
تعداد
گاو
LL ML SL LR MR SR Total
CL
EEC CC D3 Morola تعداد
جنین
۰ DFA ۲ ۲ ۵ ۱ ۰ ۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ۱ ۴۳ ۴۲ ۵۴ ۹۱ ۸۴ ۵۹ ۱۱۴ ۸۳ ۴۹ ۲۶۲ ۲۳۱ ۱۳۳ ۷۹ ۱۲
۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۶ ۶ ۶ ۹ ۲۵ ۲۳ ۷ ۳ ۰
۱۱ ۱۳۰ ۸۰ ۳۹ ۶۳ ۲۱۳ ۱۵۷ ۷۵ ۲۳۲ ۱۳۲ ۷۷ ۴۶۷ ۴۱۹ ۱۹۷ ۱۲۷ ۲۲
۱۲ ۱۱۰ ۳۱ ۱۷ ۱۹ ۵۳ ۴۵ ۳۲ ۵۴ ۵۴ ۱۷ ۱۷۹ ۱۶۲ ۷۹ ۵۳ ۸
۲۱ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۴ ۴ ۲ ۲ ۰
۲۲ ۱۳ ۱۱۳ ۲۷ ۱۸۵ ۳۷۰ ۲۰۳ ۱۹۰ ۳۸۵ ۲۰۱ ۱۸۹ ۹۲۰ ۸۲۹ ۵۹۴ ۴۳۱ ۷۳

 

 • دستور

SELECT MRHTCode[کد هورمون تراپی],
(SELECT MRHTName FROM M_RefHT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode)[روش هورمون تراپی],COUNT(H.MSeq)[تعداد استفاده],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM M_HT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode) GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو],
SUM(ISNULL(LL,0))[LL],
SUM(ISNULL(ML,0))[ML],
SUM(ISNULL(SL,0))[SL],
SUM(ISNULL(LR,0))[LR],
SUM(ISNULL(MR,0))[MR],
SUM(ISNULL(SR,0))[SR],
SUM(ISNULL(CLL+CLR,0))[Total_CL],
SUM(ISNULL(EEC,0))[EEC],
SUM(ISNULL(CultCount,0))[CC],
SUM(ISNULL(Shared_D3,0))[D3],
SUM(ISNULL(Morola,0))[Morola],
COUNT(F.MSeq)[تعداد جنین]
FROM M_HT H LEFT JOIN OPU O ON H.MSeq=O.MSeq LEFT JOIN IVM M ON O.MSeq=M.MSeq
LEFT JOIN M_IVC C ON C.MSeq=M.MSeq LEFT JOIN D_Freez F ON F.MSeq=C.MSeq
GROUP BY MRHTCode
ORDER BY MRHTCode

 

شرکت مديران ارائه کننده خدمات برنامه نويسي و گزارش نويسي تخصصي وي‍ژه دامداري ها و ساير شركتها ،ارگانها و موسسات

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

 • توليد نرم افزارهاي تخصصي
 • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
 • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
 • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
 • مشاور و مجري سيستمهايERP
 • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir