زبان خود را انتخاب کنید

دعوتنامه حضور در نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی اصفهان

شرکت مدیران از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد در بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی اصفهان حضور بهم رسانید و باعث دلگرمی ما شوید.
منتظر قدوم سبزتان هستیم

زمان : ۹ لغایت ۱۲ دیماه ۱۴۰۰
مکان : اصفهان، کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللی اصفهان
غرفه: A240/1
ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۸