زبان خود را انتخاب کنید

تبریک نوروز 1401

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد
لبــــتان پر خنده
قلبتان از مهر آکنده
دولتتان پاینده
و نـــــوروزتـان فرخــــــنـده بــاد

شرکت دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان