زبان خود را انتخاب کنید

تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک نوع مجوز

تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک نوع مجوز

بنابر گزارش شبکه کسب و کار دانش بنیان ، شرکت‌های موضوع آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شامل ۶ دسته، تولیدی نوع ۱، تولیدی نوع ۲، تولیدی مستعد دانش بنیان, نوپا نوع ۱، نوپا نوع ۲ و نوپا مستعد دانش بنیان می‌باشند که مجموع آن ها تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۶۳۲ شرکت رسید.

در تصویر فوق تعداد شرکت‌های دانش بنیان به تفکیک نوع مجوز قابل مشاهده است.

 

 برای مشاهده آمار بروز شرکت‌های دانش بنیان به تفکیک نوع مجوز می‌توانید به سایت https://pub.daneshbonyan.ir مراجعه نمایید.

 

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان در مهر ماه ۱۳۹۹ موفق به دریافت تایید دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای گردید.