زبان خود را انتخاب کنید

شرکت مدیران در کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان

شرکت مدیران در کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان

 

دوازدهمین جلسه کمسیون کشاورزی اصفهان که در تاریخ 1401/02/27 برگزار گردید به موضوعات مختلفی از جمله بورس اکولوژیک و هوشمند سازی اطلاعات بهره برداران حوزه کشاورزی پرداختند .

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان در این جلسه به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زمینه تحلیل های دامی و تاثیر آن بر ارزش افزوده پرداخت و موضوع تفکیک انواع هوش ، شناخت دیتای دامپروری کشور و کاربرد هوش در تحلیل دیتا را مورد شکافت قرار داد.

در این جلسه ضمن توضیح نحوه ایده پردازی در بکارگیری هوش مصنوعی ، همچنین این شرکت قید کرد که نیاز و لزوم به حمایت در مورد اجرای پروژه ها بسیار مشخص و لازم است.