زبان خود را انتخاب کنید

جلسه پنجم الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی برگزار شد

جلسه پنجم  الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی برگزار شد

در این جلسه که در محل دامپزشکی استان اصفهان برگزار گردید ، بررسی قوانین و مقررات با تطبیق شرایط فعلی دامپروری ها ادامه پیدا کرد

موارد مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از

    • تکمیل بحث تقسیم بندی اماکن
    • الزامات بهداشتی و شرایط اماکن
    • مسیرهای انتقال محصول

همچنین تعیین گردید به سر تیترهای اصلی ، آسایش دام نیز اضافه گردد

برای آشنایی با مواردی که قبلا بررسی شده بود می توانید این لینک را مطالعه فرمایید