زبان خود را انتخاب کنید

چگونه نرم افزارهای مدیران به کنترل ورم پستان کمک می کند

 

نام نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
خانم مهندس گل آبادی ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۰ دقیقه مرور برخی گزارش های برای ورم پستان

 

وقوع ورم براساس شکم

با استفاده از این گزارش تعداد دام های ورم پستان در بازهای مختلف روز شیردهی به تفکیک شیرواری قابل مشاهده است. در واقع این گزارش آمار کلی از وضعیت ورم پستان به مدیریت می دهد.

 

 

گزارش ورم پستان ماهیانه

در این گزارش دام های که به دلایل مختلف ورم وارد برنامه ورم پستان شده را به تفکیک ماه و براساس نوع مشکل ورم نشان می دهد. علاوه بر این با داشتن موارد مقایسه ای مانند تعداد زایش در آن ماه، درصد ورمی های گله و… این امکان را فراهم می کند تا اقدامات مدیریتی لازم را بتوان لحاظ کرد.

 

 

گزارش کنترل ورم پستان براساس بهاربند

در صورتی که قرار باشد تک تک دام ها به صورت انفرادی، وضعیت ورم پستان و ورود و ترخیص دام ها مورد بررسی قرار گیرد این گزارش می تواند به کارشناس مربوطه کمک شایانی نماید. این گزارش براساس پارامتر ورودی بهاربند است و تعداد دام های ورمی در بهاربند ها را نمایش می دهد.

 

 

بررسی ورم کل

از جمله پارامترهای مهم در هر بیماری و به خصوص در بیماری ورم، تعداد وقوع دوباره آن است بنابراین با داشتن تعداد دام های که بیش از یکبار برای ورم مراجعه کردند می توان آمار خوبی از میزان موثر بودن درمان را مشاهده کرد.علاوه براین با کمک این گزارش آمار کلی از وضعیت و درصد مبتلایان به ورم در بازه زمانی دلخواه را می توان مشاهده کرد.