زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش شجره دام

 

امکان مشاهده شجره یک دام بطور کلی و در یک نگاه، محاسبه خلوص خونی، محاسبه همخونی، مشاهده همخونی

یک دام با یک اسپرم خاص(محایبه همخونی ترکیبی)