زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش كارتيه

 

 

ثبت مشکلات مربوط به کارتیه دامها بصورت فردی و جمعی،