زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران- بخش خشکی

برای ثبت خشکی همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و خشکی را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت

خشکی یا اصلاح خشکی وجود دارد، جهت ثبت پايان خشكي روی آیکون پایان خشکی زده و تاریخ پایان خشکی را ثبت نمائيد.

برای ثبت خشکی نیز می تواند به صورت جمعی اطلاعات را وارد نمود و چنانچه تمایل به انجام آن را دارید مانند ثبت اطلاعات جمعی که

در بخش زایش و تلقیح توضیح داده شد می­توانید عمل نمائید.