زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش كارتيه

 

ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت کارتیه بصورت فردی و عملیات جمعی

(در برنامه برداشتن تیک روی هرکدام از کارتیه ها نشان دهنده مشکل کارتیه می باشد)،

امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده وجود دارد