زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش تنظيمات

امکان تغییر آیکون دکمه ها، رنگ تیتر جدول، فونت نوشتاری و...، آپدیت نرم افزار