زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كنترل بيماريهاي ورم پستان مديران

یکی از نرم افزارهای جانبی نرم افزار مدیران است. برای وارد کردن اطلاعات دام مبتلا به ورم پستان استفاده میشود. که تاریخ ورود به بهاربند و کارتیه های درگیر و ... همه وارد میشوند. در این بخش امکان حذف و اصلاح وجود دارد. در این برنامه اطلاعات تمام دامهایی که تا کنون به ورم مبتلا شده اند را میتوانیم مشاهده کنیم.