زبان خود را انتخاب کنید

ليست مشتريان

 

 

 

اتحادیه جهاد کشاورزی خوزستان دامداری صفری – اصفهان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین دامداری صفایی مقدم و پسران
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان همدان دامداری صفاری تلیسه اصیل جهان(حصارک) – تهران – ورامین
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعتی دامپروری اصفهان دامداری ضابطی – مشهد
دامداری آبادگران نوین فساران دامداری کردگاری – اصفهان
دامداری آدرشک – یزد دامداری کرمی – کرمانشاه
دامداری آذر یسار – تبریز دامداری کریمی – تهران – گلپایگان
دامداری آرزو سالمی یا لطفی – همدان دامداری کریمی – خمینی شهر
دامداری آرمان سبز دلسا – تهران دامداری کریمی – شهرری
دامداری آریا فر – نیشابور دامداری کریمی ۱۱۰ – اصفهان
دامداری آریا ژنتیک دام و طیور دامداری کریمی – قزوین
دامداری آستان قدس رضوی اسفراین دامداری کشاورز – مرودشت
دامداری آستان قدس رضوی هلدینگ دامپروری مزرعه نمونه دامداری کشاورزی و دامداری رشید فرخی – کرمان
دامداری آستان قدس رضوی واحد تربت حیدریه دامداری کشاورزی سیرجان بنیاد
دامداری آستان قدس رضوی واحد سرخس دامداری کشاورزی مزرعه نمونه
دامداری آستان قدس رضوی واحد کنه بیست دامداری کشاورزی و دامپروری صادقپور – قم
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۱ دامداری کشاورز – شیراز
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۲ دامداری کشاورزی ابراهیم آباد آرزوئیه – کرمان
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۳ دامداری کشاورزی دامداری شرکت زراعی دشت ناز
دامداری آستان قدس رضوی – دام سبک دامداری کریمیان – اصفهان
دامداری آستانه – شیراز دامداری کشت و دام اخوان ابن علی – اصفهان
دامداری آقابابایی – تهران دامداری کشت و دام امین ( شیر سویا ) – اصفهان
دامداری آقایی – اصفهان دامداری کشت و دام آلتین – اصفهان
دامداری آلادشت – نیشابور دامداری کشت و دام بهتک – تهران
دامداری آلونک دام – قم دامداری کشت و دام سعادت (سعادت خواه) – اصفهان
دامداری آنی پروار – همدان دامداری کشت و دام طه – گلستان
دامداری آهنی – اصفهان دامداری کشت و دام کلاه قاضی
دامداری آوا – عرب لو – زنجان دامداری کشت و دام عباسی – خوزستان
دامداری آوین دشت – قزوین دامداری کشت و دام علیرضا کریمی پور – اصفهان
دامداری ابراهیم استخری – شیراز دامداری عسگری نیا – گرمسار
دامداری ابراهیم جعفری – فارس دامداری عطاردی – مشهد
دامداری ابراهیمی – زیار دامداری علاقه بندیان – کرج
دامداری ابراهیمیان – خورزوق دامداری علی استخری – شیراز
دامداری ابریشمی – مشهد دامداری علی اصغر طاهرلو – تهران
دامداری ابن علی (کشت و دام اخوان ابن علی) – اصفهان دامداری شرکت نگین شیرآوران تفت – یزد
دامداری ابن علی واحد ۲ – اصفهان دامداری علی اکبر ابراهیمی – گلستان
دامداری ابوالفضل سلیمی – تبریز دامداری علی دشتکی – مشهد
دامداری ابوتراب بخشی – شاهرود دامداری علی دهنوی – نیشابور
دامداری ابویی بوستان کویر – یزد دامداری علی شفیعی – کرمان
دامداری اتحاد ( برادران ابراهیمی) – سمنان دامداری علی شیرزاد – اصفهان
دامداری اجداد سپیدان کوثر – ابهر دامداری علی کرد آبادی – اراک
دامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاه دامداری علی مریدی – کرمان
دامداری اجداد ماهیدشت – کرمانشاه دامداری علی مشهدی – اصفهان
دامداری احرار سپاهان – اصفهان دامداری علی مهدی آبادی – کرمان
دامداری احمد رحمانی – مشهد دامداری علیان – اصفهان
دامداری احمد شیخ احمدی – مشهد دامداری علیخانی – فشافویه – تهران
دامداری احمد قربانی – اصفهان دامداری علیرضا آزاد مرزآبادی – اراک
دامداری احمدرضا جعفری – شیراز دامداری علیرضا پزنده – اصفهان
دامداری احمدی نیا – اصفهان دامداری علیرضا سلیمی – اصفهان
دامداری احمدی-اصفهان دامداری علیرضا راد – ملایر
دامداری اخلاقی – البرز دامداری علیرضا عرب احمدی – شاهرود
دامداری اخوان شجاعی – اصفهان دامداری شرکت شیردوشان – گلستان
دامداری اخوان قربانی – تیران دامداری علیرضا و مرتضی پورسخی – اصفهان
دامداری اخوت نصر گلستان دامداری علیزاده – تهران
دامداری اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خرم آباد – خرم آباد دامداری عمادی (شایان)- خورزوق
دامداری اردستانی – ورامین – تهران دامداری عیوضی – اردبیل
دامداری ارسا شیر ( دکتر غفاری ) دامداری غایبی – گرمسار
دامداری اسماعیل زاده – مشهد دامداری فائضی پور – خاتون آباد
دامداری اسماعیل زاده – کرمان دامداری فاتح فجر ( سپاه )
دامداری اسماعیل طاهری – مشهد دامداری فتاحی – دولت آباد
دامداری اسکندر محمدی – شیراز دامداری غلامرضا حیدری – اصفهان
دامداری اسکندر ولیخانی – نیشابور دامداری غلامرضا رحمانی – قاین نیشابور
دامداری اشراقی – بران شمالی دامداری فتحعلی – قزوین
دامداری اشرفی – تبریز دامداری فخرآبادی – مشهد
دامداری اشکان طیور غرب – کرمانشاه دامداری فدک- رضایی – آمل
دامداری اصانلو – تهران دامداری فدک – شیراز
دامداری اصحاب – اصفهان دامداری فراپویان زرین سها – ورامین
دامداری اصغر امینی – اصفهان دامداری شرکت نور آفرین – اراک
دامداری اصغر امینی – اصفهان دامداری فرادانه – شهرکرد
دامداری اصغر شیرزاد – اصفهان دامداری فرامرزی – مشهد
دامداری اصغر مشهدی – قهدریجان دامداری فراهانی – شاهرود
دامداری اصفهان شیر – اصفهان دامداری شرکت شهاب دام (سوران) – نیشابور
دامداری اصفهان کشت – اصفهان دامداری شرکت مهیار کشت – اصفهان
دامداری اصلاح نژاد دام – یزد دامداری فرح نیا ، ویدگا – تهران – ورامین
دامداری اصیل اصفهان – بران شمالی دامداری فردوس دام – گرمسار
دامداری اصیل – اصفهان دامداری شرکت کشت و دام سرای احتشام (کشانی) – اصفهان
دامداری افرند – شهرضا دامداری فرزاد استخری – شیراز
دامداری افق قلعه پارسیان – قزوین دامداری فرزانه – ثامن- تهران
دامداری افق ماندگار راسخ جنوب شرق – سلطانی – کرمان دامداری فرشادی فر – قزوین
دامداری اقا خانی – شهرضا دامداری فرهمند – دشت گلستان شرق سها – اصفهان
دامداری المهدی – اصفهان دامداری فیروزی – خرمدره
دامداری المهدی – عرب – تهران دامداری قادری – کرمان
دامداری امامی – تبریز دامداری قاسمی – مشهد
دامداری امامیان – نیشابور دامداری قاصدک – تهران
دامداری امید – کرمان دامداری قائم پور- اصفهان
دامداری امیدیان – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت لبن – تهران
دامداری امیر حبیب الهی – تهران دامداری قربانپور – گلستان
دامداری امیر – تهران دامداری قدرتی – مشهد
دامداری امیران – اصفهان دامداری قربانی – اصفهان
دامداری امیران – خوزستان دامداری قربانی – سبزوار
دامداری امیرحسین محمدی – نیشابور دامداری قزوینی – اصفهان
دامداری امیرحسین وکیل گیلانی – قزوین دامداری قصرالدشت پاکو – شیراز
دامداری امیرخسرو عرب پور – کرمان دامداری قطبی – روران اصفهان
دامداری امیری – سمنان دامداری قلی زاده – گناباد
دامداری امین مظاهری – اصفهان دامداری قهاب – اصفهان
دامداری امین – اصفهان دامداری قنبری باورصاد
دامداری امینی – اصفهان دامداری قهرمان آذر برزین – اراک
دامداری امینی – زنجان دامداری قیدرلو – بران شمالی
دامداری امینی – صائین قلعه دامداری کاخکی – مشهد
دامداری امینی – فارس دامداری کارخانه خوراک دام قائم (پارسی رنگ) – شیراز
دامداری امینی – کرمانشاه دامداری کارساز – مشهد
دامداری اوقاف یزد – یزد دامداری کاظمی – پاکدشت
دامداری اوقاف – اراک دامداری کاظم احمدپور – تبریز
دامداری اکبرزاده – تبریز دامداری فریدنیا – مشهد
دامداری اکبری – اصفهان دامداری فضل اله احمدی – اصفهان
دامداری اکبری – مبارکه دامداری فلاح وکیل گیلانی – قزوین
دامداری اکبریان – شاهرود دامداری فلاحت پیشه – کرج
دامداری اکبریان – کرج دامداری فهرج – خیراندیش- یزد
دامداری ایرج نوروزی – فارس دامداری کاکاجان جعفری – لبرود – شیراز
دامداری ایروانی و حر – اصفهان دامداری شهید اسدی طغیانی – اصفهان
دامداری ایروانی-حر دامداری کاوندی – زنجان
دامداری ایزدخواست – افق- فارس دامداری کبیری – تهران
دامداری ایزدی – اصفهان دامداری کرامت – ارومیه
دامداری ایزدی – تهران دامداری کربلایی – کرمان
دامداری ایمان حر – اصفهان دامداری شرکت یکتا فضل کویر – اصفهان
دامداری ایمان حر – اصفهان دامداری کرد بچه – البرز
دامداری باباقصابها – قزوین دامداری کشت و دام کیمیا بهبود مهردشت- هسنیجه – اصفهان
دامداری باغبانی طرقبه – مشهد دامداری کشت و دام گلپا – اصفهان
دامداری باقر جعفری – شیراز دامداری کشت و دام وحش – ملک پور – جرقویه
دامداری باقر پور – تهران دامداری کشت و دام مهیار گستر – اصفهان
دامداری باقری – SYNERGY – زرین شهر دامداری کشت و صنعت اجداد سپیدان – تهران
دامداری باقری – دولت اباد دامداری کشت و صنعت اشراق – تهران
دامداری باقری – شیراز دامداری کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه
دامداری باوان کلهر – کرمانشاه دامداری کشت و صنعت برکت – کردستان
دامداری بایندر معینیان – کرمان دامداری کشت و صنعت بیدمشک – مشهد
دامداری بخردی – اصفهان دامداری شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاه
دامداری بخشی – مشهد دامداری کشت و صنعت پارسیا ژن – ملارد
دامداری براتی – مشهد دامداری کشت و صنعت پردیس توحید نوین – مشهد
دامداری برادر – تهران دامداری کشت و صنعت پردیس زاگرس- شیراز
دامداری برادران ابویی (بهاردشت) – یزد دامداری کشت و صنعت پیروز روز – اراک
دامداری برادران برزگری – یزد دامداری کشت و صنعت دامپرور – لرستان
دامداری برادران خاوری – فارس دامداری کشت و صنعت دهلق – مرکزی
دامداری برادران رضایی – شهرکرد دامداری کشت و صنعت رستن – کرج
دامداری برادران رضایی – شیراز دامداری کشت و صنعت روزان – تهران
دامداری برادران زارع مهریز – یزد دامداری کشت و صنعت رویش طلایی (صباح) – گلستان
دامداری برادران شرکت – مشهد دامداری کشت و صنعت زاغری – اراک
دامداری برادران قانع – یزد دامداری کشت و صنعت زیباتپه کرمان
دامداری برادران مختاری – اصفهان دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۱- ساوه
دامداری برادران مظفری – اراک دامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۲ – شهریار
دامداری برفرازی – مشهد دامداری کشت و صنعت شاخص گلهر
دامداری برمایه – اصفهان دامداری شمس – تهران
دامداری برمایه – اصفهان دامداری کشت و صنعت علی – نیشابور
دامداری برومند – شیراز دامداری کشت و صنعت فخر ایرانیان – تهران
دامداری برکت – اردبیل دامداری کشت و صنعت شریف آباد – قزوین
دامداری بستان – نظرآباد دامداری کشت و صنعت فردوس – زنجان
دامداری بنیاد تعاون زندان – تربت حیدریه دامداری کشت و صنعت کالا ژن
دامداری به نژاد – شهرضا دامداری کشت و صنعت گلستان – نیشابور
دامداری بهار زنده رود – بهاران ۲ – اصفهان دامداری کشت و صنعت موید – البرز
دامداری بهار – محمود آباد دامداری کشت و صنعت مزرعه برن- موسوی – ورامین
دامداری بهاران – اصفهان دامداری شرکت نگین سبز ماکو – اردبیل
دامداری بهبود شیمی کیمیاگران – قلعه شور دامداری کشت و صنعت میثاق سبز سپاهان – نجف آباد
دامداری بهشتی – یزد دامداری کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام – ماکو
دامداری بهمن نژاد – مرودشت دامداری کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان – همدان
دامداری بهمنی – زیار دامداری کشت و صنعت و دامپروری مروارید ولایت دهدشت
دامداری بهگزین – اصفهان دامداری کشت و صنعت و دامپروری آبیک – البرز
دامداری بهین تلیسه گلستان – گلستان دامداری کشت و صنعت و دامداری کارشینا – زنجان
دامداری بهین سیستم – ورامین ( رضایی ) دامداری کلهر سپهر – کرمانشاه
دامداری تاجیک – ورامین دامداری لاله جین – همدان
دامداری تبرک (اخشان اخلمد) – مشهد دامداری لایق- مشهد
دامداری تخت طاووس – شیراز دامداری لشگری
دامداری ترابی – اصفهان دامداری لطفی مرتضی و محمد – نیشابور
دامداری ترکمان – ملارد دامداری لگزیان – نیشابور
دامداری ترکی – اصفهان دامداری ماراسپر غم – کرمان
دامداری ترکیان – درچه دامداری مازندرانی – گلستان
دامداری تعاونی دامپروری دامدشت – یزد دامداری مانا شیر کارنو – تبریز
دامداری تعاونی دامی زراعی شهید آباد – فارس دامداری ماندگار – اصفهان
دامداری تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان دامداری متحدی – شاهرود
دامداری تعاونی کشاورزی دامپروری رایحه پردیس – اراک دامداری متقی – قزوین
دامداری تعاونی ۱۱۱ هجرت – کرمانشاه دامداری ماشاءالله خسروی – کرمان
دامداری تقوی – قزوین دامداری متین فر – اصفهان
دامداری تقی تاجیک – تهران دامداری مجتمع پرورش گاو شیری خلیلی – یزد
دامداری تلیسه اصیل قوام آباد – شیراز دامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت دامینه کوشک هزار – شیراز
دامداری توانگر – زرین شهر دامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت نمونه فارس – فارس
دامداری تولید و عمران کشاورزی (دشت) – نیشابور دامداری مجتمع دامپروری سنگسر – سمنان
دامداری تولیدی شیر و گوشت آرشام – فارس دامداری مجتمع دامپروری کشاورز – اصفهان
دامداری تولیدی شیر و گوشت امینی – اصفهان دامداری مجتمع دامپروری قنواتی – قم
دامداری توکل – رفسنجان دامداری مجتمع دام برتر – قزوین
دامداری توکلی – اصفهان دامداری مجتمع دامپروری ذوفقاری
دامداری تیموری – تهران دامداری مجتمع دامپروری نظری – اردبیل
دامداری ثانی آباد – یزد دامداری مجتمع دامداری و کشاورزی سید عظیم نصیری – تهران
دامداری جاودانی – فارس دامداری مجتمع دامدشت کاسپین – تهران
دامداری جعفر جعفری – شیراز دامداری مجتمع زمانه – اصفهان
دامداری جعفر سلیمانی – زنجان دامداری مجتمع سیلوایه – کرمانشاه
دامداری جعفری پناه – نیشابور دامداری مجتمع شیر و گوشت اخوان حسینی – اصفهان
دامداری جعفری – شیراز دامداری مجتمع شیر و گوشت احمدی – اصفهان
دامداری جلال هجری – رفسنجان دامداری مجتمع شیر و گوشت اسدی – مبارکه
دامداری جلالی – اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت اسماعیل زاده – اصفهان
دامداری جلالی – تهران دامداری مجتمع شیر و گوشت اصفهان
دامداری جلیل پورسخی – اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت آریا – مبارکه
دامداری جم – قم دامداری مجتمع شیر و گوشت بهدام – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهان دامداری شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
دامداری جمالی فر – اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت تفت علی آباد – یزد
دامداری جمشیدی پور – البرز دامداری مجتمع شیر و گوشت ثمری – اصفهان
دامداری جهاد کشاورزی خوزستان دامداری مجتمع شیر و گوشت سپهان – تهران
دامداری جهاد کشاورزی فارس پردیس علی آباد کمین – شیراز دامداری مجتمع شیر و گوشت شهید محسنی – اصفهان
دامداری جهان بین – شهرکرد دامداری مجتمع شیر و گوشت صادقی – اصفهان
دامداری جهان تلیسه دمانیا – زیار دامداری مجتمع شیر و گوشت صفایی – اصفهان
دامداری جهان صالح – ارجمندی – ملارد دامداری مجتمع شیر و گوشت کالان – شیراز
دامداری جواد احمدی نیا – بران شمالی دامداری مجتمع شیر و گوشت حاتم – اصفهان
دامداری جواد رحیمی – اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی
دامداری جواد زارعی – اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه – اراک
دامداری جوانمردی – تبریز دامداری مجتمع شیر و گوشت ذهتاب – اصفهان
دامداری جوزستان بزرگزاد – تهران دامداری مجتمع شیر و گوشت رایگان – شیراز
دامداری جوکار – شیراز دامداری مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
دامداری جیلان آباد- اصفهان دامداری مجتمع شیر و گوشت کاوند – فارس
دامداری حاج ابراهیم (عنایت) مسیبی دامداری مجتمع شیر و گوشت کشاورز – اصفهان
دامداری حاج اسدالله جعفری – شیراز دامداری مجتمع شیر و گوشت کوثر – تیران
دامداری حاج اسفندیار حسن زاده – بوشهر دامداری مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)
دامداری حاج اسفندیار معافی – قزوین دامداری مجتمع شیر و گوشت مهدی – اصفهان
دامداری حاج حسن طاهر آبادی دامداری مجتمع شیر و گوشت هرندی – اصفهان
دامداری حاج حسین لطفی – نیشابور دامداری مجتمع صنعتی علافچیان – اصفهان
دامداری حاج حسینی – مشهد دامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۱ – لرستان
دامداری حاج رجبعلی حر – اصفهان دامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۲ – لرستان
دامداری حاج علیرضا علوی نیا – اصفهان دامداری شرکت کوشا گستر – شاهرود
دامداری حاج قاسم امین – اصفهان دامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خداداد – تهران
دامداری حاج محمدرضا ارباب – اصفهان دامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خزاعی – مشهد
دامداری حاج همت داریونی – شیراز دامداری مجتمع کشاورزی مراغه – تبریز
دامداری حاجی آبادی – نیشابور دامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری بهاران – اصفهان
دامداری حاجیان دامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری دکتر محمد آشنا – نیشابور
دامداری حبیب اله – تهران دامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری روانسر – کرمانشاه
دامداری حبیب حسنی – زنجان دامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت) – لرستان
دامداری حبیبی چهاردانگه – تهران دامداری مجتمع کشت و دام اسدی – اصفهان
دامداری حسن آباد نمونه – دهاقان دامداری مجتمع کشت و دام اکبر زارعی ۱- اصفهان
دامداری حسن حبیب اله – تهران دامداری مجتمع کشت و دام امداد اصفهان
دامداری حسن ذوالفقاری – همدان دامداری مجتمع کشت و دام پاریاب – خوزستان
دامداری حسن زاده – مشهد دامداری مجتمع کشت و دام پیمانی
دامداری حسن سلیمانی – اصفهان دامداری مجتمع کشت و دام دشتیران – اصفهان
دامداری حسن عبدوست – سمنان دامداری مجتمع کشت و دام رسول زارعی ۲ – اصفهان
دامداری حسن کدخدایی – اصفهان دامداری مجتمع کشت و دام عرفانی – اصفهان
دامداری حسنعلی عباسی(اصغرآباد) – اصفهان دامداری مجتمع کشت و دام علیان – نجف آباد
دامداری حسنعلی عباسی(گرگاب) – اصفهان دامداری مجتمع کشت و دام علیان ۳ – زرین شهر
دامداری حسین دری – اصفهان دامداری مجتمع کشت و دام کشتکار
دامداری حسین رجبی – تبریز دامداری مجتمع کشت و دام مهدی احمدی – بران شمالی
دامداری حسین رستمی-شاهرود دامداری مجتمع کشت و صنعت بهستان کاشمر – مشهد
دامداری حسین پور – شیراز دامداری مجتمع کشت و دام فتاحی – اصفهان
دامداری حسین یزدانی – اصفهان دامداری مجتمع کشت و صنعت توداک – همدان
دامداری حسینعلی پیشرو – شیراز دامداری مجتمع کشت و صنعت قدیری – شهرضا
دامداری حسینی نژاد – سمنان دامداری مجید اعظمی – نیشابور
دامداری حسینی – فارس دامداری مجتمع کشت و صنعت محمد آباد – اراک ( سرافرازان سبز اراک )
دامداری حسینی – کرج-البرز دامداری مجتمع کشت و صنعت هلال – نیشابور
دامداری حسینیان – شاهرود دامداری مجید عبدی – کرمان
دامداری حشمت – اصفهان دامداری محسن رحمتی – شهرضا
دامداری حصومی – دامداری محسن عابدی – کرمان
دامداری حقگو – کرمان دامداری محسن عابدینی – گلستان
دامداری حقیریان – شیراز دامداری محسن غلامی – مشهد
دامداری حقیقت نژاد – اصفهان دامداری شرکت کشاورزی و دامداری گلستان (برادران بابائی) – تهران
دامداری حقیقت – همدان دامداری محسن فلاحی – مشهد
دامداری حقیقی – تبریز دامداری محسن محمدی – شاهرود
دامداری حمزه نجاتی – شیراز دامداری محقق و ملکی – اصفهان
دامداری حمید سیاحی – خوزستان دامداری محمد ابراهیمی – شاهرود
دامداری حمید شمس – اصفهان دامداری محمد حسن موسی زاده – مشهد
دامداری حمید فرح بخش – کرمان دامداری محمد شکوهی – قزوین
دامداری حمیدرضا عاشقی – تهران دامداری محمد صادق قربانیان – قم
دامداری حمیدیه – شیراز دامداری محمد مختاری – اصفهان
دامداری حنایی کاشانی – مشهد دامداری محمد مهدی منبع جود – تبریز
دامداری حکمت – سبزوار (کرابی) دامداری محسنی – تهران
دامداری خادم – شیراز دامداری محمدحسن عابدی – کرمان
دامداری خادم – مشهد دامداری محمدحسین رشمی – یزد
دامداری خادمی – کرمانشاه دامداری محمدحسین عابدی – کرمان
دامداری خراسانی – گلستان دامداری محمدحسین فنایی خداداد – قم
دامداری خلفی – زنجان دامداری محمدحسین مشهدی – قهدریجان
دامداری خوش نواز – کرمانشاه دامداری محمدرضا زارعی – اصفهان
دامداری داریا هور – تهران دامداری محمدرضا مسیبی
دامداری داش آقا – شاهرود دامداری محمدرضا میرشمسی – یزد
دامداری دام دوستان یافت آباد – تهران دامداری محمدرضا و طاها – محمدی – شیراز
دامداری دام زاد – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت میثاق سبز
دامداری دام کیان گستر – تهران دامداری محمدزاده- طبس
دامداری دام گستران کویر – یزد دامداری محمدعلی اسلامی – یزد
دامداری دامگاهان (مرصوص) – یزد دامداری محمدی – بران شمالی
دامداری دامیار – کرمان دامداری محمدی – شیراز
دامداری دامینه – سبزوار دامداری محمدی – فردوس گنبد – گلستان
دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دامداری عباس منصوری – آباده
دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دامداری عباسپور
دامداری دانشگاه آزاد سنندج دامداری عباس و حسین دهقان – یزد
دامداری دانشگاه آزاد کرمانشاه دامداری عباسی – ورامین
دامداری دانشگاه اهواز دامداری طیبی – یزد – فراغه
دامداری دانشگاه ایلام دامداری عباسی – مشهد
دامداری دانشگاه بیرجند دامداری عباسی اصغر – بران شمالی
دامداری دانشگاه خوراسگان – اصفهان دامداری عبدالغفاری – تبریز
دامداری دانشگاه رازی دامداری عباسی – پاکدشت
دامداری دانشگاه زابل دامداری عزت الله مسیبی
دامداری دانشگاه زنجان دامداری عباسی – تبریز
دامداری دانشگاه شهرکرد دامداری عزیززاده – اردبیل
دامداری دانشگاه شیراز دامداری عزیزی – شاهرود
دامداری دانشگاه صنعتی اصفهان دامداری عزیزی – شیراز
دامداری دانشگاه پردیس تهران دامداری عبدالعلی دهقانیان – مرودشت
دامداری دانشگاه کردستان دامداری عباسی – مبارکه
دامداری دانشگاه کشاورزی شیراز دامداری طیبی – نیشابور
دامداری داوری – حبیب آباد دامداری محمدی – نیشابور
دامداری داوری – دولت آباد دامداری محمدی زاده – خوزستان
دامداری دراز گیسو – گرگان دامداری محمود احمدی – اصفهان
دامداری درخشان – مشهد دامداری محمود اعلایی – شهرکرد
دامداری دشت ابرار – قم دامداری محمود انتشاری – اصفهان
دامداری دشت سبز- دهقانیان -مرودشت دامداری محمود بابل خانی – اصفهان
دامداری دشت کیمیا – اصفهان دامداری شریف – اصفهان
دامداری دشتکی – نیشابور دامداری محمود رحمتی – شهرضا
دامداری دلاوری پور – یزد دامداری محمودیان ۲ – شهرضا
دامداری ده پرور – قم دامداری مختاری – اصفهان
دامداری دهدشتی – اصفهان دامداری شرکت مهرگان – یزد
دامداری دهدشتی – شهرضا دامداری مختاری – نیشابور
دامداری دهقانیان – شیراز دامداری مداح – تربت حیدریه
دامداری دهکده آریا شیر – گلستان دامداری مدبر کشت توس – خراسان رضوی
دامداری دهکده شیر – قم دامداری مرادخانی – اصفهان
دامداری دکتر برجیان – اصفهان دامداری شرکت شیر و گوشت موسی خانی – اصفهان
دامداری دکتر حسینی – شیراز دامداری محمود مقراض گر – اصفهان – شهرضا
دامداری دکتر خضری – شیراز دامداری محمودی – کرمان
دامداری دکتر شاکری – خمین دامداری محمودی – یزد
دامداری دکتر عابدی – اصفهان دامداری شرکت شیر سازان درود(یوسفی) – مشهد
دامداری دکتر گلنار وکیل گیلانی – قزوین دامداری محمودیان – اردکان
دامداری دیلمی – گلستان دامداری مرادعلی – هادی – دهنوی – نیشابور
دامداری ذبیح الله اینانلو – قزوین دامداری مرتضوی (رز بنفش) – اصفهان
دامداری ذوالفقار مقصود لو – گلستان دامداری مرتضی احمدی – اصفهان
دامداری ذوالفقاری – تویسرکان همدان دامداری مرتضی جوانبخت – گلپایگان
دامداری راسپینا – اراک دامداری مرتضی حسینی – شهرکرد
دامداری رامیار – اصفهان دامداری مرغاب (کاویش قدیم) – مشهد
دامداری رامین میرزایی – کرمان دامداری مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم – سمنان
دامداری رجبی و محمد زاده – شهریار دامداری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی – مشهد
دامداری رحمان شهابی – گلستان دامداری مرکز تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری رحمت سعد آبادی – نیشابور دامداری مرکز تحقیقات گاودشت بابل – مازندران
دامداری رحمتی – اصفهان دامداری شرکت کشت و دام گل کاج – اصفهان
دامداری رحیم طاهری – اصفهان دامداری مرکز ذخیره ژنی توران تیهو – شیراز
دامداری رحیم علی ممقانی – تبریز دامداری مزارع نوین ایرانیان – تهران
دامداری رحیمی نژاد – ملارد دامداری مزرعه بز سانن شیمر – شاهرود
دامداری رحیمی – شاهرود دامداری مزرعه آموزشی گاودشت بابل – مازندران
دامداری رسالت طوس – مشهد دامداری مزرعه پرورش بز سانن – کرمان
دامداری رستاک سازان – مشهد دامداری مزرعه تولید گوشت و شیر لطفی – شیراز
دامداری رستم دام کوه نور دامداری مزرعه دهکده لبنیات سلامت- گلستان
دامداری رشدی لاله – تبریز دامداری مزرعه سانن – اصفهان
دامداری رشیدنیا – یزد دامداری مزرعه سبز پدر – مرودشت
دامداری رضا خدابخشی – مشهد دامداری مزرعه سرو دشت شیروان – مشهد
دامداری رضا زاده – تهران دامداری مزرعه شبان – تهران
دامداری رضا مسیبی – اصفهان دامداری مزرعه غزال شریف آباد – مشهد
دامداری رضا مهرابی – اصفهان دامداری شهرام- بهداروند
دامداری رضا مهرابی – اصفهان دامداری مزرعه کشاورزی دامپروری شاهین
دامداری رضا کریمی – اصفهان دامداری مزرعه ضرغامی – شیراز
دامداری رضانژاد – ورامین دامداری مزرعه کشت و صنعت بهزاد شهریارپناه – کرمان
دامداری رضایی – تربت جام دامداری مزرعه محمودآباد – اصفهان
دامداری رضایی – شهرضا دامداری مسلم منصوری – آباده
دامداری رضایی – یزد دامداری مشرقی – گلستان
دامداری رضوان – تبریز دامداری مشهدی – اصفهان
دامداری رضوی – شرین سخن – تربت حیدریه دامداری معرب – نیشابور
دامداری رفیعی – دولت آباد دامداری معینیان – کرمان
دامداری رفیعیان – اصفهان دامداری شرکت شیر و گوشت نیلوفر – اصفهان
دامداری رمضانی – اصفهان دامداری مغان
دامداری رمضانی – بویین زهرا دامداری مفخم ( دام برتر ) – مرکزی
دامداری رهنمایی – اصفهان دامداری شفیع الدین ذوفقاری – اصفهان
دامداری روح الله طاهروند – همدان دامداری مقدم – شیراز
دامداری روز چنگ – نگین خورشید – مریوان دامداری مقصودی – البرز
دامداری روشا مهر – جوکار – فارس دامداری ممتاز – مشهد
دامداری روعان شیر – همدان دامداری مناف نسب – رامسر
دامداری روغنی – اصفهان دامداری منبع جود – تبریز
دامداری رویان دام اسپادانا – اصفهان دامداری منت نیا – ایلام
دامداری زارع دهنوی – یزد دامداری منصور رهنمایی – اصفهان
دامداری زارع زاده – یزد دامداری منصوری – اصفهان
دامداری زارع محمود ابادی – یزد دامداری منصوری – حبیب آباد
دامداری زارع کمالی – مشهد دامداری منصوری – بران شمالی
دامداری زارعی – اصفهان دامداری شرکت کشت و دام آپیس اصفهان
دامداری زارعی – شیراز دامداری منوچهر حاج محمد علی – تهران
دامداری زارعی-مرودشت دامداری منصوری – نیشابور
دامداری زاینده رود – اصفهان دامداری موحد گستران جوین (کشت و صنعت جوین) – مشهد
دامداری زر دام – زیار دامداری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری زرائی – قم دامداری موقوفات ملک واحد چناران – مشهد
دامداری زراعی خضری – مشهد دامداری موسی رهنمایی – اصفهان – شهرضا
دامداری زردشت شمسیه – نیشابور دامداری موقوفات ملک واحد فریمان – مشهد
دامداری زرین دشت – بینالود دامداری مهابادی – تهران
دامداری زرین هیو – آبیک دامداری مهدی خسرو جردی – سبزوار
دامداری زرین – زیار دامداری موگویی – اراک
دامداری زمانه – اصفهان دامداری شفیعی پور – اراک
دامداری زندی پور – قزوین دامداری مهدی علینقیان -اصفهان
دامداری سازمان نظام مهندسی فارس دامداری مهر – شمسی خانی – سمنان
دامداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی – تهران – ورامین دامداری مهر گوشت خان بابا – زیار
دامداری سالاری – کرمان دامداری مهر ماندگار گلستان – گرگان
دامداری سامان کشت نصف جهان – دامداری مهری- شهرکرد
دامداری سانیان (هاشمی سابق) – اصفهان دامداری مهسا دام – ریجنی – کاشان
دامداری سانیان – اصفهان دامداری شهدای کیانی- دزفول
دامداری سبحانی – نجف آباد دامداری مهندس جمشید فخاری – اصفهان
دامداری سبزعلی – اصفهان دامداری مهندس کندری – اصفهان
دامداری ستاره شرق – اصفهان دامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری ستاری – تبریز دامداری میرعلی ملک – اصفهان
دامداری سجاد توس – مشهد دامداری میرمحمد صادقی – اصفهان
دامداری سجاد گلدشت( مظاهری) – اصفهان دامداری میرمیران – یزد
دامداری سجادی – سنندج دامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان
دامداری سرباز – مشهد دامداری میلشبار – یزد
دامداری سرخه دامدوش – گرمسار دامداری میهن سبز – تیران
دامداری سرهنگ مافی – قزوین دامداری نامدار – بران جنوبی
دامداری سرو زرع قزوین – قزوین دامداری ناز مهریز – یزد
دامداری سعید جعفری – شیراز دامداری نبی – اصفهان
دامداری سعید مسیبی – اصفهان دامداری نبی زاده – تهران
دامداری سلطانی – اصفهان دامداری نجم – نظرآباد
دامداری سلطانی – همدان دامداری نسیم برکت – به کاشت صنعت نور بامداد – تهران
دامداری سلیم النفس – تبریز دامداری نصر – اصفهان
دامداری سلیمان نژاد – نجف آباد دامداری نصرالهی – تبریز
دامداری سلیمی – شیراز دامداری نصری – نجف آباد
دامداری سلیمیان – زرین شهر دامداری نعمت الهی – آباده
دامداری سندباد خلیج فارس – گرجستان دامداری نگین فلاورجان – فلاورجان
دامداری سنگ بست – مشهد – پروار بندی دامداری نمکی زاده – اصفهان
دامداری سها شیر – بران شمالی دامداری نوحی – ساوه
دامداری سهامی زراعی اسلام آباد- نیشابور دامداری نوذریان – خوزستان
دامداری سهند اولدوز – تبریز دامداری نوربخش
دامداری سوران فاز۱ – مشهد دامداری نمونه اعلایی – اصفهان
دامداری سوران فاز۲ – مشهد دامداری نمونه طالقان – البرز
دامداری سپهری – کرمان دامداری میثاق همدان – همدان
دامداری سپید رود – گیلان (نوید مرغ) دامداری میر هندی – کوهپایه
دامداری سیاوش دهقانیان – شیراز دامداری نورگیل دام – مازندران
دامداری سید امیر مبارکی – نیشابور دامداری نورمندی – مشهد
دامداری سید جلال حسینی جلالیه – اصفهان دامداری نوری – تبریز
دامداری سید جلال حسینی – اصفهان دامداری شریف – انگشترساز – اصفهان
دامداری سید جلال حسینی – نیشابور دامداری نوروزی – مشهد
دامداری سید جمال حسینی – اصفهان دامداری نوین – مشهد
دامداری سید حمید حسینی – شیراز دامداری نیا گاو گرجی
دامداری سید محمد علی حسینی – پسر سید علی – اصفهان دامداری نیسان کشت – نیسانی – اصفهان
دامداری سید محمود بهشتی – خراسان جنوبی دامداری نیک – اصفهان
دامداری سیدان – اصفهان دامداری نیکخو و شرکا – یالیان – قزوین
دامداری سیدمحمدعلی حسینی قارنه – اصفهان دامداری نیکو دام الوند – قزوین
دامداری سیدمهدی سید حسینی – پرمایه – کرمان دامداری نیکو شیر – مشهد
دامداری سیرجانی – نیشابور دامداری نیمه شعبان – اصفهان
دامداری شاخص دام گواشیر – کرمان دامداری و کشاورزی دهیران – اسلامشهر
دامداری شارقی – شهرضا دامداری ورواز – گلستان
دامداری شاطریان – تهران دامداری وزیری – تربت حیدریه
دامداری شاملی – اصفهان دامداری وفابی – شاهرود
دامداری شاه حسینی – گرمسار دامداری وکیلی – رامونا – تهران
دامداری شاه علایی – اصفهان دامداری ویرا بهپرور – تهران
دامداری شاه محمدی – مبارکه دامداری هادیلو – زنجان
دامداری شاه نظری – قهدریجان دامداری هاشمی لر – تبریز
دامداری شایگان – تهران دامداری هامون سبز – تیران
دامداری شبستان – رفسنجان دامداری هستی – قزوین
دامداری شرکت آرین دام البرز دامداری یگانگی – نیشابور
دامداری شرکت آوین ژن – تهران دامداری یگانه – مشهد
دامداری شرکت ارغوان دشت سپاهان – اصفهان دامداری هفت گل نوبران – کرمان
دامداری شرکت ارم شیر دهرود – بوشهر دامداری هوشمند – یزد
دامداری شرکت اروم ملیکا شیر – ارومیه دامداری یارمحمد ضرغامی – شیراز
دامداری شرکت ارگ دامپروران مهریز – یزد دامداری هلشتاین مهیار ( نصیری ) – اصفهان
دامداری شرکت اصفهان کشت – اصفهان دامداری یاری – کردستان
دامداری شرکت اگدام دامداری یداله عربیان – سمنان
دامداری شرکت ایثارگران رعد نور – تهران – ورامین دامداری یداله کیوانی – فشافویه
دامداری شرکت ایران سرسبز ( اکبریان ) – اصفهان دامداری یداله مافی – قزوین
دامداری شرکت ایرسا – ورامین دامداری یزدانی – دولت آباد
دامداری شرکت بهدام صنعت ری – تهران دامداری یوسفی – اصفهان
دامداری شرکت تاج محل – اراک دامداری ارژندی حسینی – زیار
دامداری شرکت تعاونی ایثار عطار – نیشابور دامداری اسحق زاده – اردبیل
دامداری شرکت تعاونی بام سبز دامیاران جهانبین – شهرکرد دامداری اشرف گنجویی – کرمان
دامداری شرکت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه – یزد دامداری بین المللی کشاورزی و تجاری زربین هوشمند – تهران
دامداری شرکت تعاونی دامداری صداقت – اصفهان دامداری پرتویی – تبریز
دامداری شرکت تعاونی دامپروری بهدام هشتگرد دامداری بهرامی (خرمدشت) – زنجان
دامداری شرکت تعاونی دشت کیان – فارس دامداری پناهیده – کاشان
دامداری شرکت تعاونی شیر افشان سوران – اصفهان دامداری جان نثاری – شهرضا
دامداری شرکت تعاونی صدرا دامپرور – اراک دامداری حبیبی – اراک
دامداری شرکت تعاونی طلاچین پارس – ورامین دامداری حسین جباری – خوزستان
دامداری شرکت تعاونی پرورشکاران – قزوین دامداری اعظم السادات میرمحمدی – شهرضا
دامداری شرکت تعاونی پیشتاز دهنگ بستک – هرمزگان دامداری امیدواری – اصفهان
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد دامداری خوش گوشت ( زالی ) – همدان
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور – نیشابور دامداری دام گستر پیشگام – فیروزکوه
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداری گلپا گلشن – گلپایگان دامداری رجایی – زیار
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان دامداری رنجبر – اصفهان
دامداری شرکت تعاونی کشت و دام نخل – یزد دامداری زینلی دیاکو لبن ایرانیان – یزد
دامداری شرکت تعاونی گاو شیری ۲۰۰۲ سپیدان – شیراز دامداری سرکانیان – همدان
دامداری شرکت تعاونی گاوداران بهشیر ( لپوئی ) دامداری شجاعی – کرمان
دامداری شرکت تعاونی گاوداران خمینی شهر – خمینی شهر دامداری شرکت توسعه دامداران پسا نظر آباد – نظرآباد
دامداری شرکت تعاونی گاوداران سنتی اصفهان دامداری شرکت رضوان – قم
دامداری شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شاهرود – سمنان دامداری شرکت سرو دام نوین – قزوین
دامداری شرکت تعاونی گاوداران گرگان – گلستان دامداری شرکت شیر دوشان گمیشان – گلستان
دامداری شرکت تعاونی گاوداری شیر افشان – همدان دامداری شیر افشان – کرمانشاه – همدان
دامداری شرکت تعاونی گاوداری نوین پارس – شیراز دامداری شیرمحمدی – قزوین
دامداری شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید – دامداری صالحی – یزد
دامداری شرکت تلما دام گستر – مازندران دامداری فتحی – نظرآباد
دامداری شرکت تلیسه دام – نیشابور دامداری قندهاری – یزد
دامداری شرکت تولیدی دشت کیمیا – اصفهان دامداری قیطاسی – اصفهان
دامداری شرکت تک نام – گلستان دامداری عباسی – تبریز
دامداری شرکت حامی سرمایه -کشت صنعت فردوس – تهران دامداری کشت و دام زرین دشت – زنجان
دامداری شرکت دام طبیعت جنوب شرق – کرمان دامداری کشت و صنعت اشراق واحد۲ – تهران
دامداری شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباد دامداری مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز – سمنان
دامداری شرکت دامپروری دانشمند – قم دامداری کشت و صنعت پردیسان – گرمسار
دامداری شرکت دامپروری سبزدشت نقش رستم – شیراز دامداری کشت و صنعت مه باران – زنجان
دامداری شرکت دامپروری نوین گلپرور خراسان دامداری کشت و صنعت و دامپروری میلکان کلهر
دامداری شرکت رضوان – قم دامداری محسن میرمحمدی – شهرضا
دامداری شرکت زاهد پارس – تهران دامداری محمدی – نجف آباد
دامداری شرکت زراعی و دامپروری زردوش بینالود – نیشابور دامداری مزرعه علوی زرند (میهن) – ساوه
دامداری شرکت زرین دام پایدار تدبیر – اراک دامداری ملک – فارس
دامداری شرکت سامان دام ایرانیان – اصفهان دامداری ممتاز وزین – افغانستان
دامداری شرکت سبز دشت خیام – مشهد دامداری موسوی – کرمان
دامداری شرکت سجاد زوان – اصفهان دامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری شرکت سرو دام قزوین دامداری ناصر مشیری
دامداری شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی – مشهد دامداری نوین چوب خوزستان – اهواز
دامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام – خراسان رضوی دامداری ورسه – قزوین
دامداری شرکت سهامی زراعی گلپایگان – گلپایگان دامداری یاری – بروجرد
دامداری شرکت سهامی مزرعه نمونه – گلستان دامداری یزدان جو – مرودشت
دامداری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری پارس دامداری یاسری – گرمسار
دامداری شرکت سپاهان گلدشت – اصفهان دامداری مهندس مصطفی حر- اصفهان
دامداری شرکت شهاب دام – همدان دامداری یزدی – زنجان
دامداری شرکت پویش دامداران – کرمانشاه دامداری یوسفی – بران شمالی
دامداری شرکت پویندگان – اصفهان دامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاه
دامداری شرکت چندمنظوره صادق – شیراز دامداری کشت و صنعت ودامپروری صنایع شیر ایران – رشت
دامداری شرکت ۵۴ دامداری هفت خوشه – قزوین
دامداری شریف – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس – شیراز
دامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهان دامداری شرکت مجتمع گاو شیری طران زاده – مشهد
دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهان دامداری شیخان – اصفهان
دامداری شیر و گوشت خاتون ابادی – اصفهان دامداری شرکت ماهان – اراک
دامداری شیر و گوشت فوده سپاهان – اصفهان دامداری شرکت قاضی و شرکا – اصفهان
دامداری شیر و گوشت هرندی – اصفهان دامداری شرکت محبوب امن خراسان – مشهد
دامداری شیر و گوشت کوثر – اصفهان دامداری شرکت هلشتاین باغ – تهران – ورامین
دامداری شیربخت – اصفهان دامداری شیخی – نیشابور
دامداری صالح – اصفهان دامداری شریفی – یزد (زارچ)
دامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهان دامداری شرکت فراسو جام پارس – تهران
دامداری عسگری – اصفهان دامداری شرکت مدرن دام دشت فراژن – کردستان
دامداری علافچیان – اصفهان دامداری شریفیان – دولت آباد
دامداری علیرضا سلیمی – اصفهان دامداری شرکت فرآوری مواد پروتئینی – بهبهان
دامداری فخاری – اصفهان دامداری شریفی – اصفهان
دامداری فرهمند – اصفهان دامداری شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد – قلعه گنج
دامداری فضیل – اصفهان دامداری شرکت شیر و دام بنیاد مستضعفان
دامداری قائم پور – اصفهان دامداری شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت جاوید – تهران
دامداری قهاب – اصفهان دامداری شرکت گل شیر – دامداری روبراهان – مشهد
دامداری محمودیان ۲ – اصفهان دامداری شمس – کندری
دامداری مرتضی جوانبخت – اصفهان دامداری شورچه – کرمانشاه
دامداری مزرعه لورک – اصفهان دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری کاوات روانسر – کرمانشاه
دامداری مهندسیه – اصفهان دامداری شرکت کشت و دامداری گلشهر
دامداری مهیار دشت – اصفهان دامداری شرکت کشت و دام قائم – اصفهان
دامداری مهیار کشت اصفهان – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت زرین خوشه – اراک
دامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان دامداری شرکت مجتمع تولیدی لبنیات پگاه تفت اسلامیه – یزد
دامداری نامفر – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت فرخی روانسر- کرمانشاه
دامداری نصر – اصفهان دامداری شرکت ممتاز شیر – ملایر
دامداری نوربخش – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت هامون – کرمان
دامداری نورمصفا – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت رامیاران ارشید مهر – تهران
دامداری ١٢۴ سپیدان صدر – فارس دامداری عسگری – کرمان
دامداری پارس بابکان – کرمان دامداری کورگه – کرمان
دامداری پارسه – شیراز دامداری کوهپایه – آباده
دامداری پارسیس- حسینی- پاکروان – قزوین دامداری کوهپایه (‌برادران غلامی) – سمنان
دامداری پالیز چینه – شیراز دامداری کهنگی – اصفهان
دامداری پاک شیر – تهران – ورامین دامداری کوهستانی – قم
دامداری پرواز – کرمان دامداری کیانا – قم
دامداری پزشکی – قزوین دامداری کیانی – خمینی شهر
دامداری پهلوان نژاد – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروی پگاه سلماس
دامداری پهلوان نژاد – نجف آباد دامداری گلدشت نمونه
دامداری پوریان – مشهد دامداری گاومیش داری اکبریان – اصفهان
دامداری پوریای ولی – اراک دامداری گلدشت نقش جهان – برخوار
دامداری پژمان محمودی – قزوین دامداری کیمیا گران شمیم – همدان
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۱ (سینا فن آوران ماندگار) – البرز دامداری کیمیا گران شمیم(طهماسبی) – همدان
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۲ (سینا فن آوران ماندگار) – البرز دامداری کیمیای کوهستان – شیراز
دامداری پگاه سبز ادینه – ساوه دامداری گاراژیان – نیشابور
دامداری پگاه لرستان – لرستان دامداری گاو شیری گرجستان – روزی طلب – گرجستان
دامداری پیروز – یزد دامداری گلی – مشهد
دامداری پیروزی – اصفهان دامداری گمرگان – ملارد
دامداری پیله وران-عسگریان – مشهد دامداری گودینی – کرمانشاه
دامداری پیوند خاوران – بیرجند دامداری گوهر لبن شیر کوه – یزد
دامداری چگینی – قزوین دامداری مجتمع شیر و گوشت کریمی – فارس
دامداری ژنتیک دام – مشهد دامداری مهدی میرزاقا – ماهدشت
دامداری کاروانفرد – اصفهان دامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهان – شهرضا
دامداری کردگاری – اصفهان دامداری شیر و گوشت حاج همت – فارس
دامداری کشاورز – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت بهاره – اراک
دامداری کشت و دام لاله صدر – اصفهان دامداری شهریار سلیمانی – اصفهان
دامداری کشت و دام پیمانی – اصفهان دامداری شرکت کشاورزی دشت فیروزه – مشهد
دامداری کشت و دام کشتکار – اصفهان دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری ران – گرگان
دامداری کشت و دام کلاه قاضی – اصفهان دامداری شیر و دام کنگاور واحد ماهیدشت – کرمانشاه
دامداری کوهسار و زرین دشت – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان
دامداری گلدشت علینقیان – اصفهان دامداری شرکت کشت و صنعت سبز مشیز – کرمان
دامداری ۱۱۰محمدی – شیراز دامداری عسگری نژاد (چرخکار) – مشهد
شرکت ایوان غرب – ایلام دامداری صحرایی – تبریز
شرکت تعاونی جهاد فارس دامداری صنایع شیر گلچین لبن – نجف آباد
شرکت تعاونی خدمات کشاورزی بهدام دهاقان دامداری صنعتی الهامی – خراسان شمالی
شرکت تعاونی دامداران نائین دامداری صنعتی پاده – گلستان
شرکت تعاونی وحدت کرمان دامداری صفاری – یزد
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد دامداری صیانت آب و خاک – مشهد
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور دامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان دامداری صفاری – کرمان
شرکت تعاونی گاوداران استان مرکزی دامداری صمیمی – تبریز
شرکت تعاونی گاوداران شهرستان آباده دامداری صنعتی فرزاد استخری – شیراز
شرکت تعاونی گاوداران گرمسار دامداری صنعتی ستاره – شهرکرد
شرکت تعاونی گاوداران گرگان ( روکت گلستان ) دامداری صفری – فارس
شرکت تلیسه نمونه دامداری شیر و گوشت سلطان محمدی – اصفهان
شرکت تلیسه نمونه – واحد حسن آباد دامداری صالحی کاشمر – مشهد
شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباد دامداری شیری ایرانی – قم
شرکت دشت آذر نگین دامداری صالحی صفاری (چالتاسیان) – تهران – ورامین
شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارس دامداری شیر و گوشت عرب زاده – زیار
شرکت شیر و دام بنیاد محیا – واحد دام اصیل دامداری صادقی – اصفهان
شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاه دامداری شیرمحمد پاکباز – شبان – درود
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد دامداری شیرازی – آباده
شرکت مجتمع شیر و گوشت مهدشت دامداری شیرآوران جمالی – شیراز
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد دامداری شیربخت – نجف آباد
شرکت مجتمع کشاورزی کوثر (محیا) – قزوین دامداری صالح – اصفهان
شرکت مجتمع کشت و دام امداد اصفهان دامداری ضیایی – اصفهان
شرکت مگسال دامداری شیری صنعتی علی اکبر صالحی – شیراز
شرکت هلدینگ شیر و گوشت پارس – بنیاد مستضعفان دامداری صفری – فارس
شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر – تهران دامداری طهماسبی پور – قزوین
شرکت کشاورزی فجر اصفهان دامداری شیر و گوشت علیان – کاشان
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد ظفر – نیشابور دامداری شیر و گوشت گلدشت علینقیان
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد قدس – نیشابور دامداری شیر و گوشت نصیری – اصفهان
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – نوین ملایر دامداری شیعه – شیراز
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – واحد درجزین دامداری صبا – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – واحد قروه دامداری صحرا و دام – مشهد
شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان دامداری صالح – کاشمر
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج دامداری شیر و گوشت کامیاب – شهرکرد
شرکت کشت و دام فکا -اصفهان دامداری طباطبایی و حیدری – سمنان
شرکت کشت و دام قیام اصفهان دامداری شیروگوشت خامه (دکتر مرتضوی) – اراک
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز دامداری طالبی رحیمیان – نیشابور
شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره دامداری صالحی – قزوین
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک دامداری طاهری – نیشابور
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت – اصفهان دامداری طاهری فر – نیشابور
شرکت کشت و صنعت میثاق سبز دامداری طاهری – تهران
شرکت کشت ودام گلدشت نمونه دامداری طبس – خراسان جنوبی
شرکت گلدشت نمونه واحد درگزین دامداری طوس زارع کمالی- مشهد
شرکت گلدشت نمونه واحد دلفان – لرستان دامداری طلا شیر کیان – سمنان
لیست مشتریان خصوصی دامداری عسگری – اصفهان
واحد های تحت پوشش تامین اجتماعی دامداری طباطبایی – شاهرود
واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی اتحادیه تعاونی هلدینگ دامداری صداقت – نیشابور
واحد های تحت پوشش کمیته امداد دامداری ضمیری موسوی – مشهد
واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهان
واحدهای تحت پوشش دانشگاه ها دامداری طیاری – تبریز