زبان خود را انتخاب کنید

نمايشگاه بين المللي كشاورزي خيام نيشابور

حضور شركت مديران در 

نمايشگاه تخصصي كشاورزي مكانيزاسيون و صنايع وابسته

همزمان با 

نمايشگاه تخصصي دام و طيور ، شيلات ، آبزيان و صنايع وابسته

10 تا 13 ديماه ساعت 11 تا 20 

انتهاي جاده باغرود - نمايشگاه بين المللي نيشابور

با همكاري معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيشابور 

 

 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 

تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393