زبان خود را انتخاب کنید

software,

 • 1


  گیاهان زراعی را می توان از نظر شکل ظاهری یعنی مورفولوژی (گیاه شناسی ظاهری ) طبقه بندی کرد .
  ولی از نظر زراعت AGRONOMY گیاهان را بسته به مصرف یا نوع مصرف آنها تقسیم بندی می کنیم . باید در نظر داشت که بعضی گیاهان زراعی دارای مصارف زیادی هستند بنابراین با توجه به موارد فوق می توان دو نوع طبقه بندی را در نظر گرفت .
  الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید :
  ۱- غلات CEREALS
  شامل گندم (WHEAT ) – جو ( BARLY ) – برنج ( RICE ) – ذرت ( CORN ) – چاودار *گندم ( TRITICALE ) – چاودار ( WHEAT *RYE )
  هدف نشاسته
  ۲-حبوبات LEGUMES
  شامل نخود (PEA ) – عدس ( LENTILE ) –لوبیا ( BEAN( – S,DH ) ) –بادام زمینی ( PEAHUT )
  هدف تامین پروتئن گیاهی است .
  ۳-گیاهان علوفه أی FODELER CROPS
  این گیاهان به صورت تازه خشک یا سیلو شده به مصرف دام می رسد .
  ذرت علوفه أی FOLEDER CRON :

  مشخصات : تراکم بالا دارد .زمان برداشت آن وقتی است که رطوبت دانه ۶۰٪ است
  ALFALFA یونجه.- CLOVER شبدر
  ۴-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS
  این گیا هان دارای ریشه غده أی شکل هستند .شاخص تر ین آن گیاه چغندر suger beer است .
  ۵-گیا هان فیبری یا لیفی FIBEROUS CROPS
  COTTEN = کتان KENAF = کنف
  FLAX = پنبه الیاف در دانه یا کپسول JOKE = شبیه کنف الیاف آن در ساقه است SISAL(AGAVE ) خنجری : الیاف آن در برک است

  ۶-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS
  POTATO /POMATO : زیر زمین سیب زمینی و روی زمین گو جه
  ۷-گیاهان داروی: MEDICINAL /C
  MATRICARIA = بابونه MILFOILE =گیاها ن بومادران
  WHITE POPPY = خشخاش سفید
  ۸-گیاهان قندی SUGAR/C
  SUGAR CANE /نیشکر SUGAR BEET/ چقندر هدف =تولید قند
  ۹-گیاهان تدخینی SMOKING
  SMOKING =/ TANBACCO = تنباکو HEMP = شاهدانه. گراس
  NOROOTIC =/ TEA = چای COFFEE = کافینئن . قهوه
  ۱۰- گیاهان روغنی OIL CROPS
  SUN FLOWER = آفتا بگردان – SOFFLOWER = گلرنگ
  OLIVE = زیتون- SESAME = کنجد
  PEAHUT = با دام زمینی

  ب-طبقه بندی بر اساس هدف خاص :
  ۱-گیاهان پوششی COVER CROPS
  این گیاهان برای پوشش و حفاظت خاک در برابر ( EROSION) فر سایش کشت می شودو درهمان زمانی که سبز هستند (گلدهی) به خاک برگردانده می شود.مثل شبدرو یونجه
  ۲-گیاهان مکمل COMPLEMENTALY/C
  این گیاهان جهت حاصلخیزی خاک همراه با محصول درجه یک کاشته می شود ودر درجه دوم اهمیت قرار دارد .مانند کاشت لوبیای روغنی همراه با ذرت

  ۳-گیاهان سیلویی SILAGE /C
  این گیاهان به صورت سبز برداشت می شود و پس از سیلو شدن وگذراندن مرحله تخمیر به مصرف دام می رسد مثل گیاه ذرت علوفه أی و ذرت خوشه أی sorghom ) )
  4- گیاهان تقویت کننده یا اصلاح کننده : SOIL CODITIONER /C
  این گیاهان جهت اصلاح یا تقویت خاک کاشته می شوند مانند چغندر علوفه أی (خاک را نرم می کند ) و شبدر علوفه أی ( نمک و شوری خاک را می گیرند )
  ۵- گیاهان همراه CYNERGIC /C
  این گیاهان گیاهان یک ساله (ANNUL ) هستند که همراه گیاهان چند ساله PERENNIAL) )کاشته می شوند مثل : جو (یکساله ) همراه با یونجه (چند ساله )
  ۶- نباتات غله ای TRAPPING /C
  برخی گیاهان تیره حبوبات LEGOMINO SE /C مانند باقلا چنانچه در زمینی کاشته شوند به علت ترشح یک سری مواد از ریشه قادر به کنترل یک نوع آفت که به سیستم

  ریشه أی گیاهان خسارت می زند به نام (nematode ) است .
  در کاشت چغندر قند اگر تناوب را رعایت نکنیم آفت nematod افزایش می یابد .
  شیوه تولید محصولات زراعی و باغی محدوده طرح :
  ۱ـ گندم آبی: (triticum gestivuml)
  گندم یکی از مهمترین غلاتی است که در تولید و بعنوان یک غذای گیاهی برای انسان شناخته شده است.

   

  گندم یک گیاه روز بلند و در آب و هوای مناسب با شرایط، فیزیولوژی و ( مختلف با مدیریت صحیح از عملکار مناسبی برخوردار می‌باشد. گندم در اوائل رشد با حرارت کم و در مراحل آخر رشد با حرارت زیاد و روز بلند مواجه باشد سریعاً به گل رفته و تولید دانه می‌نماید.
  الف ـ آماده کردن و بستر بذر و مراحل کاشت:
  گندم زمانی خوب رشد می‌کند که در بستری فشرده، نرم و جذب آماده شده باشد که در این منطقه ابتدا از گاو آهن برگردان و یا گاو آهن پنجه غازی که جهت جذب و حفظ ذخیره رطوبت در زمستان و بهار اقدام به شخم می‌نمایند و ادوات رایج مورد استفاده در مرحله عبارتند از گاو آهن تو پنجه غازی و سپس در زمان کاشت با پخش کود شیمیائی اقدام به دیسک زدن می‌نمایند.
  زمام کشت گندم معمولاً از اواسط مهرماه تا اواخر آبان می‌باشد که در میزان ۱۸۰ تا ۲۳۰ کیلو که در بعضی از به صورت دشت پاش و در بعضی دیگر بصورت مکانیزه کشت می‌گردد.
  زمان کشت گندم معمولاً از اواسط مهرماه تا اواخر آبان می‌باشد که در میزان ۱۸۰ تا ۲۳۰ کیلو و از انواع ارقام، شیراز به میزان ۴۵۰ کیلو ( ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۱۰۰ N-p-k- ) در زمان کاشت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سپس اقدام به یک تا دو مرحله آبیاری با توجه به شرایط جوی و بارندگی پاییزه می‌نمایند.
  ب ـ مرحله داشت:
  مرحله داشت که شامل آبیاری ـ توزیع کود سرک بهاره مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریها می‌باشد. در مرحله پس از آبیاری خاک آب بهاره چنانچه مزارع آلوده به علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ باشد ۵۰% زارعین اقدام به مبارزه شیمیائی به میزان ۲ لیتر در هکتار می‌نمایند. همچنین در تغذیه به میزان ۱۵۰ کیلو که ازت را به صورت سرکه در دو مرحله در بهار جهت رویشی گندم مورد استفاده قرار می‌دهند و کمتر زارعین از کودهای ریز مغزی استفاده می‌نمایند و همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی زارعین معمولاً سه تا چهار بار به آبیاری (‌معروف به خاک آب ـ گل آب و دان آب

  می‌باشد ) مبادرت می‌ورزند. همچنین براساس مدیریت زارعین و شبکه مراقبت چنانچه مزارع آلوده به آفت سن گندم و یا بسیاری زنگ باشد براساس توصیه‌های فنی و خود زارعین اقدام به مبارزه می‌نمایند.

  ج) مرحله برداشت :
  با توجه به اینکه منطقه محدوده طرح اکثر زارعین در کنار کشاورزی و به حرفه دامداری نیز مشغول می‌باشند معمولاً مزارع خود را بصورت دستی برداشت نموده و از کاه حاصله در امور دامداری خود استفاده می‌نمایند.

   
  نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران - زراعت
   
  https://m888.ir/#!p-166136
   
   
  READ MORE
 • 1

  Agriculture description


  Agriculture means food, provender and yarn production. It provides all human needs with planting and domestic animal breeding. We are going to study more about agriculture. Stay with Daneshchi.
  Agriculture includes different techniques and specialties such as; ways for preparing more farming grounds, canal digging and various forms of irrigation.

                                                                                                              

  The importance

  In today's world, with existing concerns and scarcity of resources, we need to move agriculture to sustainable agriculture (for example, organic farming) or intensive agriculture (for example, industrial agriculture) so that we can meet the needs in the future.

   

  Modern agriculture, plant breeding, pesticides, pest and fertilizer repellency, and technological advances greatly increase crop yields, but it must be borne in mind that these benefits are accompanied by disadvantages such as widespread environmental damage and negative human health effects.

  READ MORE
 • livestock management software
  1

   

  Animal Husbandry Management Software-Dairy animal management (Dairy Cattle):

  In this version of the dairy farm management software, in addition to herd management and time management, operations such as protocols, moving in the pedigree with full specifications, defining each type of output as a plan in the calendar, note, automatic repair of the download center information, management indicators, and etc. are added to the system.

   

  READ MORE
 • 1

  Livestock:

  It’s a kind of creature that depends on different factors such as; the heat, the cold, moisture, genetics, gender, environment, food, kind and food ingredient, age conditions and etc.

  Because of current economic- health condition the amount of demand and supply are not stable and the authorities analyze and control feed or breastfeeding.

  The pregnant livestock is to birth and when abortion happens because of every reason the result is damage. When a livestock has some problems like fracture, until birth it will be alive and after that it will be deleted.

   

  Animal Husbandry:

  It is a collection that is studied and analyzed based on the production data of livestock performance. This data is divided into several categories based on the available livestock:

  Input: Purchases of food, livestock, medicine, sperm, etc.

  Uses: animal feed, electricity, water, medicine, repairs, etc.

  Products: milk, heifers, calves, sperm and...

  READ MORE
 • 1
  READ MORE
 • 1
  به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت از 21 روز به 14 روز و بهبود کیفیت آن ، در قالب طرح کاملاً تص ادفی با 5 گروه (تیمار) و 3 تکرار از سطوح مختلف باکتری لاکتو باسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومیسس سرویسیه استفاده شد . شبیه سازی ساختمان سیلو توسط بشکه های پلاستیکی صورت گرفت . در پایان روزهای 7 ، 14 ، 21 پس از سیلو کردن نمونه برداری انجام و رطوبت ، pH ، اسید لاک تیک و خصوصیات ظاهری مواد سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت . در هر بار نمونه برداری و در پایان روزهای 14 و 21 گروه سوم ( که در آن از 0/75 گرم باکتری در 100 کیلو گرم علوفه استفاده شده بود ) دارای کمترین pH ، بیشترین مقدار اسید لاکتیک و بهترین امتیاز بود . نتایج آزمایش نشان داد که در گروه سوم و 14 روز پس از سیلو کردن ، مواد سیلو شده کاملاً آماده و قابل استفاده برای دام می باشد و اختلاف بین گروه سوم با سایر گروههای آزمایشی از نظر خصوصیات سیلویی معنی دار بود (0/05>P) ذا با استفاده مناسب از افزودنی های باکتریایی می توان مدت سیلو کردن ذرت را یک هفته کاهش و از طرف دیگر سبب حفظ کیفیت مواد سیلویی گردید .
   
   
   
  شرکت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد کننده نرم افزار های تخصصی حوزه دامپروری و کشاورزی

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

  READ MORE
 • 1

  شبیه ساز گاوداری چیست و چگونه کار می کند

  می دانیم كه سود به معناي تفاضل بين درآمد و هزينه است ، اما براي بدست آوردن حداکثر سود بايد هزينه ها را كاهش داد و يا درآمد ها را بالا برد ، و در به عبارت ساده تر ، بايد بهره وری را بالا برد.

   

  در يك گله گاو شيري ، فرض کنیم می خواهیم سود را بالا ببریم

  • به طبع اولین هدف شیر خواهد بود كه بصورت روزانه توليد مي گردد و در اين ميان تغذیه عامل تاثیر گذار در آن است . كافي است با هزينه خوراك بازي كنيم و سود را تغير دهيم
  • دومین هدف تولید مثل است ، كه بصورت دوره ايي به عمل مي كند و مشتقات زيادي از جمله كادر توليد مثلي (پزشك ، تلقيح كار ، فحل ياب ) و ژنتيك و ديگر مسائل را در بر مي گيرد . كه به طبع بازي كردن با اين عوامل نيازمند قدرت بالاي مديريت و تجربه است

  ما مي توانيم پس از يك دوره مثلا يك ماهه ، نتايج حاصل از تغير روي هر دو هدف فوق را در نرم افزار "قيمت تمام شده مديران" مشاهده كنيم

   

  ولی اگر بخواهیم بهره وری را بالا ببریم عوامل موثر چه خواهد بود ؟

  • شايد به صورت مقدمه ، تمامي عوامل بالا بردن سود در اين مورد بصورت مستقيم دخيل باشند ، و علاوه بر آن ،
  • بررسی هزینه جایگزینی دام در گله ( جوان سازي گله و يا اقتصادي كردن سن دام ) ،
  • بررسی عوامل و علت هاي حذف در گله ، سن حذف ، شكم حذف و ديگر پارامترهاي مرتبط با آن ،
  • بررسی تاثیر تجهیزات روی بهبود و يا كيفيت فرآیند ها

  و هزاران عامل ديگر و هزاران عامل دیگر ، را می توان مطرح کرد. اما هيچ نرم افزاري هم وجود ندارد كه بتواند عمل انجام شده را اندازه گيري كند .

   

  سوال اینست که

  • اگر یک پژوهشگر بخواهد این عوامل را روی یک گله بررسی کند تا چه حد به وی اجازه کار خواهیم داد ؟
  • چقدر هزينه لازم است تا در يك محيط واقعي اين بررسي ها انجام شود؟
  • براي بررسي اين عوامل ، به چه ميزان زمان نياز است ؟

   

  مطمئنیم که جواب را می دانیم . شايد يك دامدار ، كمتر كسي را پيدا كند كه مجوز حذف بيرحمانه در گله اش را به وي دهد و يا با هزينه هاي سنگين ، اقدام به تغير و يا تجهيز ابزارهاي كار نمايد .

  اینجا است که یک شبیه ساز فارغ از هزينه و زمان طولاني ، می تواند به بسیاری تحقیقات کمک کند .

   

  شبيه ساز چيست

   

  اگر بخواهيم شبيه ساز را بصورت ساده توصيف كنيم مي توانيم چنين بگوييم

  مي خواهيم بين دو نقطه خط بكشيم ؛ مسلما بهترين راه استفاده از خط كش است. اگر بخواهيم ببينيم امتداد خط به كجا مي رسد ، مي توان بخشي از خط كش را روي خط قبلي قرار داده و خط را ادامه دهيم .

  بصورت ساده مي توانيم بگوييم شبيه ساز نرم افزاري است كه با استفاده از ديتاهاي موجود ، شروع به تحليل مي كند و سعي ميكند خط آينده را ترسيم كند . اما به كاربر اجازه مي دهد كه زاويه حركت خط را تعيين نمايد .

   

  شبيه ساز " رايان " چيست و چگونه كار مي كند

  رايان نرم افزاري است كه براي شبيه سازي اطلاعات گاوداري ساخته شده است و علاوه بر قدرت پيشبيني وقايع آينده ، آنها را بصورت عيني هم نمايش مي دهد .منطق كار شبيه ساز در چند بخش تقسيم مي شود

  1. بر اساس تحليل اطلاعات ، ضرايب ، فرآيند ها و عوامل موجود در اطلاعات ، سعي مي كند بانك اطلاعاتي مبناي يادگيري خود را تشكيل دهد . يعني بصورت خلاصه ، بخشي از خط كش را روي خط قبلي يا همان  ديتاهاي قبلي قرار مي دهد تا آماده خط كشيدن شود.

   

   

  1. با تحليل اطلاعات نكته هاي مهم اطلاعات ، همانند اعوجاج و پراكندگي اطلاعات و همچنين بهم پيوستگي ، خرابي ، و ديگر صفات اطلاعات را محاسبه مي نمايد و در صورت لزوم ، آنها را تبديل به محدوده استاندارد پيش فرض مي نمايد . مثال ساده آن مي تواند بروز تب برفكي در يك گله باشد . در اين حالت ممكن است ميزان حذف تليسه در يك ماه بالا رود ، ولي اين به اين معنا نيست كه نسبت حذف تليسه در ماه مشابه سال هاي بعدي هم تكرار خواهد شد پس در اينجا اين ضريب به حذف استاندارد تبديل خواهد شد

   

   

  1. پس از آن به كاربر اجازه مي دهد كه ضرايب را تغير دهد ، مثلا ميزان سقط گاو را كاهش دهد ، و يا ميزان ماده يا نر زايي (با كمك اسپرم سكس شده ) در گله را افزايش دهد .

   

   

   

  1. در بخش بعدي وقايعي كه ممكن است در طول يك دوره تخميني اتفاق بيافتد را مي توان به شبيه ساز اضافه كرد.

  به عنوان مثال خريد ها و يا فروش دام ها در رده هاي مختلف سني ، جنسيتي ، حالتي (آبستن / غير آبستن / شيري / خشك و تركيبات آن با نوع دام همانند تليسه و گاو و يا فري مارتين ).

   

  1. در بخش محاسبه مي توان تعيين كرد كه چند سال آينده را مي خواهيم محاسبه كنيم و بعد از آن هم بايد فقط منتظر پايان محاسبات باشيم . در اين بخش نرم افزار به يك سيستم قدرتمند خطايابي و گزارش دهي مجهز است كه نه تنها مي توان اشكالات غير منتظره موجود در محاسبات داخلي نرم افزار را بررسي نمود ، بلكه مي توان دامهايي كه مورد بحث در هر فرآيندي بوده اند را مشاهده نمود .

  1. پس از اجراي نرم افزار، ميتوان در بخش هاي مختلف نتايج حاصل از اجراي محاسبات را به تفكيك مشاهده نمود . چه به تفكيك ماه به ماه چه به تفكيك تركيب گله و علاوه بر آمار ، ميتوان آنها را بصورت نمودار هم مورد بررسي قرار داد

   

   

  1. در بخش ديگري از نرم افزار مي توان گله واقعي تشكيل شده را مشاهد نمود . اين اطلاعات كاملا واقعي ايجاد شده اند و علاوه بر مشخصات اصلي دامها ، شامل بدن ، جنسيت (ماده / نر / فري مارتين ماده / فري مارتين نر )، خلوص خوني (با محاسبه دقيق)، شجره ، پدر ، مادر ، تاريخ تولد و تاريخ حذف ، حتي شامل علت هاي حذف در همان رده دامي و حتي خريداران واقعي هستند

   

   

  1. در همان بخش مي توانيم با انتخاب پرونده هر دام ، خلاصه ايي از عمليات ثبت شده براي هر دام را مشاهد كنيم . اين عمليات مي تواند شامل همه موارد مانند تلقيح ، واكلي ، خشكي ، تست آبستني ، سقط ، زايش تك قلو و دو قلو و... باشد

   

  1. در بخش ديگري از برنامه مي توانيم تركيب گله روزانه در مدت محاسبه را مشاهد كنيم . اين تركيب گله ، گردش استاندارد دام ها در رده هاي دامي را به نمايش مي گذارد

   

   

   

  نكته هايي از شبيه ساز

  • بدليل اينكه شبيه ساز از تحليل گله ، ضرايب محاسبات خود را مي سازد ، قادر است كه بگويد از كجا آمده ايم . نكته مهم اين تحليل اينست كه تمامي وقايع خارج از استاندارد را به حد استاندارد بر مي گرداند . بنابراين پالايش اطلاعات را هم انجام مي دهد

   

  • از انجايي كه شبيه ساز رايان با ريتم يكسان در ديگر نرم افزار هاي مديران نوشته شده است ، قابل اتصال به آنها مي باشد . اين اتصال به اين معنا است كه مي توان با استفاده از اعداد موجود در قيمت تمام شده و نرم افزار تغذيه ، شبيه ساز را به سمت تخمين ريسك هاي آينده هدايت كرد، يكي از مثالها مي تواند تغير جيره ، و بررسي تاثير آن باشد

   

  • نكته بعدي تخمين تقريبي آينده است . هدف اصلي هلدينگ پارس در اين پروژه ، پياده سازي تركيب گله در بودجه بود كه به نوعي مشمول اين نكته مي گرديد، اما آنچه مشخص است ، اين هدف هرگز كافي نيست و فقط به عنوان يك مثال به آن نگاه كرد. بدست آوردن صحت محاسبات 99 درصد ، باعث خواهد شد تا اين نرم افزار با قدرت بالايي به سمت اهداف بعدي حركت كند

   

  • مهمترين نكته در مورد شبيه ساز ، كاهش ميزان ريسك و تسريع در آموزش مي باشد ، هرچه ميزان ديتاي متصل در نرم افزار رايان بيشتر باشد ، ميتوان چالش هاي بزرگتري را بررسي نمود ، بدون آنكه عواملي همانند بار مالي و يا زمان ايده ها را تهديد كند . به عنوان مثال ، تعريف 10 درصد بالا و يا پايين گله براي بررسي VWP  انفرادي دامها از جمله مثال هايي است كه مي تواند در زماني چند ساعته ( بجاي چند ماهه ) و با هزينه صفر ريال محاسبه گردد

   

   

   

   

  ساختار دروني شبيه ساز

  • اگر روند زندگي دام را به اين شكل ترسيم كنيم متوجه پيچيدگي ها فراواني براي ساخت شبيه ساز خواهيم شد . اين پيچيدگي ها علاوه بر روند زندگي بايد در عواملي همچون وضعيت مديريت گله ، استفاده از تكنولوژي براي فرآيندها ، شرايط محيطي ، ژنتيكي و ديگر موارد نيز ضرب گردد . احتمال وقوع هريك از عوامل نيز يكي ديگر از مواردي است كه بايد به آن توجه داشت .

   

  • براي تشخيص اين موارد ، 8 نفر از افراد منتخب متخصص فني و آمار و مديريتي ، طي روزهاي متمادي ، چارت مذكور را بررسي و در نهايت تمامي عوامل را بصورت پيش نويس تهيه نمودند

   

  • پس از بررسي و تركيب 643 پارامتر كاربردي در اين شبيه ساز ، شكل اوليه بصورتي كه قابليت برنامه نويسي داشته باشد درآمد.

   

  • پس از آن در مدت 700 نفر / ساعت ، طراحي هاي مختلف نرم افزاري انجام و فرمول ها به نحوي كه قابليت توسعه در آينده را داشته باشند تدوين گرديد .

  لازم به ذكر است كه تيم توسعه در اين مرحله تبديل به يك تيم 3 نفره منسجم و پيگيري مديريت توليد هلدينگ دامپروري پارس گرديد

   

  • از آنجايي كه بقاي يك نرم افزار به مستند سازي وابسته است ، پس از حصول نتايج ، مستند سازي بصورتي كه بايك آموزش مختصر ، توسعه را ممكن نمايد ، انجام گرديد

   

   

  اهداف بعدي شبيه ساز در زمينه توسعه چيست

   

  اگر به سابقه علم دامپروري باز گرديم به اساتيد فراواني برخورد مي كنيم كه هريك تاثير بسيار بالايي در اين علم داشته اند . اين اساتيد در زمان خود توانسته اند بنيان گذار محاسبات ، روش ها ، فرآيند ها و علومي باشند و گاودار امروز ، بخشي از سود خود را مديون اين بزرگان است .

  ما در شركت مديران و در قدم اول سعي كرديم كه آنچه در علم دامپروري بنيان گذاري كرده اند را شناسايي و ثبت كنيم . نرم افزار هايي همچون مديريت گله (گاو شيري و دام سبك ) ، بهاي تمام شده (گاو شيري و دام سبك ) ، تغذيه و پرواربندي ، نرم افزار هايي بودند كه حاصل اين تفكر مي باشند .

  اين نرم افزار ها به دو دسته زير تقسيم مي شوند

  • مديريت زمان حال
  • محاسبه گذشته

  ما مي دانيم در گذشته نيز همواره پيش بيني آينده صورت مي گرفته است ، اما همواره شكل اين پيش بيني بصورتي ثابت ، و در عين حال بصورت اعداد تفسيري و با قابليت انعطاف پايين بوده است .

  امروز ما تصميم داريم ، همان قابليت هاي موجود در دو زمان گذشته و حال را به نرم افزار به نحوي اضافه كنيم كه قابليت مشاهده در آينده را داشته باشد

  بنابراين اين هداف را مي توان متصور بود

  1. اتصال به نرم افزار قيمت تمام شده و تغذيه
  2. محاسبه قيمت ها، هزينه ها و درآمدها بر مبناي واحد پول فرضي ، همراه با توانايي اعمال ضرايب اقتصادي
  3. محاسبه ميزان مشاركت افراد در اطلاعات بر اساس ضرايب سابقه مشاركت
  4. تخمين ميزان شير توليدي هردام با فرض منحني نرمال شير و يا تطابق بر اساس محاسبه ضريب شير مادر و مادربزرگ
  5. توسعه جهت پيشنهاد حذف ، يا خريد دام با توجه به ظرفيت امكانات موجود و يا در حال توسعه
  6. تكميل ضرايب برنامه جهت نژادهاي ديگر گاو
  7. گسترش ضرايب به ضرايب متناسب با دام سبك و توسعه آن به نژادهاي شناخته شده
  8. امكان اعمال ضرايب تغير تكنولوژي مانند تغير شيردوش / تجهيزات خوراك / دستگاه سونو و...
  9. ايجاد ضرايب نشات گرفته از بانك هاي اطلاعاتي ديگر ( مانند بانك اطلاعاتي نوسانات جوي ) و يا محاسبات خلاقانه مانند نور ماه

   

  READ MORE
 • 1

  اطلاعيه جديد مديران


  امكان ورود اطلاعات از طريق اپ سم چين يار

  سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.
  قابلیت ها
  امکان وارد کردن اطلاعات هر دامداری به صورت مجزا
  امکان ثبت اطلاعات مربوط به هر دام (برنامه ی سُم چینی، جراحت جدید یا بازدید جراحت سم و ثبت ناحیه ی درگیر) بر اساس شماره دام
  امکان ثبت عملیات درمانی انجام شده بر روی سُم
  ثبت اطلاعات در فرم اکسل
  امکان اشتراک گذاری فایل اکسل

  لينك دانلود:
  www.damasahhre.com

  READ MORE
 • 1

  اثر ترس بر تولید:

  ترس در حیوان باعث بروز رفتارهای خاصی می گردد که با خلق و خوی حیوانات مخالف می باشد و می تواند اثرات بسیار بدی روی حیوان داشته باشد. در حیوانات اهلی ترس از انسان، می تواند منبع اصلی استرس باشد و باعث بیشترین کاهش در تولید شود. از سوی دیگر می تواند کار با گاو را هم برای حیوان و هم برای مراقبت دام مشکل و خطرناک کند. مطالعات اخیر نشان می دهند که ارتباط زیادی بین ترس گاوها از انسان و تولیدات آنها وجود دارد.

  تحقیق در زمینه نحوه مراقبت و حضور در شیردوشی نشان داده است گاوهایی که مراقبت مناسبی از آنها نشده، ورود به سالن شیردوشی در آنها حدودا دوبرابر بیشتر طول می کشد و دفع مدفوع در آنها و در سالن شیردوشی 6 برابر معمول بروز می کند. همچنین تولید شیر گاوها در حضور شخصی که با آنها در حین انتقال بد رفتاری کرده، می تواند10 درصد کمتر از حد نرمال باشد. این کاهش در تولید شیر در ارتباط با مضاعف شدن شیر باقی مانده در سیستم پستانی است که حدس زده می شود تاثیر آن مربوط به کاهش عمل اکسی توسین باشد. در حقیقت اثرات منفی ترس بر روی تولید عوامل متعددی دارند که اثر رفتار انسان یکی از آنها می باشد که می تواند بطور مستقیم روی تولید گاو اثر بگذارد و ارتباط بین رفتار گاو و تولید شیر را توضیح می دهد. از عوامل دیگر می توان به دانش کارگران در خصوص شیردوشی، کمبودهای تغذیه ای یا مواد معدنی و ژنوتیپ حیوان باشد.

   
   
   
   
   
   
  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

  READ MORE
 • 1
  نرم افزار پرواربندی مدیران
  تعیین بازه های کاربردی و دلخواه
  در ترکیب گله سفارشی
   
   
   
   
   
   
  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

  READ MORE
 • 1

   

   

   

   

   

   

  اخبار جديد شركت مديران :

  خوشحاليم كه اعلام كنيم ،
  در زمان قطع اينترنت ، هيچيك از مشتريان شركت مديران دچار مشكل نگرديدند واين شركت به تعهد خود در برابر صنعت دامپروري و كشاورزي كشور عزيزمان پايدار ماند

  علاوه بر آن نمودار آپديت نرم افزار هاي مديران نشان مي دهد كه سرورهاي اين شركت توانسته اند در تمامي ساعات شبانه روز به ارائه خدمات به مشتريان عزيز بپردازند

   

   


  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

   

  READ MORE
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  استارتاپ ویکند چیست ؟

  استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی با متد بین المللی است که در ۳ روز متوالی برگزار می گردد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت آپ، بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا در طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند. هدف از برگزاری این رویداد تقویت اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش علمی و عملی افراد مشتاق به راه اندازی کسب و کار شخصی و اجرایی کردن ایده های خود مطابق با اصول علمی کسب و کار می باشد.اسـتارتاپ، به شرکت های نوپایی گفته می شود که با یک ایـده سـاده و اولیه شروع می کنند و به سـرعت رشد می کنند. اسـتارتاپ ها به سـرمایـه هنـگفـتـی نیـاز نـدارنـد و با یـادگیـری سریـع و تـکنـولـوژی رشد می کنند.

  اسـتارتاپ ویکند یـک رویـداد آموزشی-تجربی غیـرانتـفـاعـی است که همانند رویداد استارتاپ طراحی شده و در پایان هفته برگزار میگردد. در این رویدادآموزشی مشتاقان کـارآفرینی در حوزه گردشگری گرد هم می آیـند تا با اشتراگ گذاری ایـده هایشـان و تشکیل تیم ها به راه اندازی مدل های کسب و کـار بپـردازند.

   

   

  شركت مديران تحليلگر سپاهان 

  تلگرام مديران : @ModiranCo

  اينستاگرام : @modiran_34401105

   

  READ MORE
 • 1
  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

   

  READ MORE
 • 1

  اطلاعيه مديران
  شما عزيزان مي توانيد تا 12 تيرماه 99 از آخرين تخفيف نمايشگاهي شركت مديران استفاده كنيد
  فقط تا پايان اينهفته
  شماره تماس : 03134401105

   

   
  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

  READ MORE
 • 1

   

  اطلاعيه جديد مديران

  آدرس كلاس قيمت تمام شده پنجشنبه 17 بهمن تغيير يافت.

  آدرس جديد :
  كرج - محمد شهر - خيابان پدم - مركز آموزش تعاون روستائي

  ساعت 8:30 تا 14
  به همراه پذيرايي و ناهار و ارائه گواهينامه

  لينك ثبت نام :
  http://bit.do/fnrxU

   

   

   
   
   
  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

   

  READ MORE
 • 1


  اطلاعیه جدید شرکت مدیران

  برای بررسی و تحلیل های مدیریتی به پرواربندی گزارش های جدید اضافه شد
  *ليست قيمت تمام شده دام هاي فروش رفته
  *سود دام هاي فروش رفته
  *ليست قيمت تمام شده دام هاي تلف شده
  *زيان تلفات.

   

   

  شركت مديران تحليلگر سپاهان 
  توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

  READ MORE
 • 1

  اطلاعیه جدید مدیران 

   

   به دلیل دورکار شدن شرکت مدیران از امروزپنجشنبه ۹۹/۰۸/۱۵ لغایت ۹۹/۰۸/۲۳فعالیت پرسنل جهت پشتیبانی و فروش بصورت زیر خواهد بود.                                                          

   

   مدیریت گاو شیری و دام سبک - ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱                                          

   

   مدیریت کشاورزی و سام - ۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵                                                    

   

   قیمت تمام شده و تغذیه -۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳                                                      

   

   فروش و دیگر اطلاعات -۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴                                                       

   

   

   @ModiranCo

  READ MORE
 • 1

  #نياز #پروژه #استخدام #راهبردی #سرمایه #کاراموزی #پایاننامه

   

  شركت مديران تصميم دارد در خصوص نرم افزارهاي خود ، وارد فاز جديدي شود .

  در سيستم جديدي كه توسط شركت مديران در حال پايه ريزي است ، به متخصصان آزاد و يا شركتهايي كه توانايي فعاليت داشته باشند پيشنهاد همكاري ميكنيم 

   

  1- توليد سخت افزارهايي كه مجهز به سنسور باشند ، مانند سنسورهاي وزن ، پردازش تصوير ، دما ، و... تيتر كار ارائه خواهد شد 

  2- متخصصان سيستم هاي شناسايي RFID چه بصورت Passive يا Active

  3- برنامه نويسان در زمينه هاي وب / ويندوزي / مبايل(ServerSide/ClientSide) كه در مباحث Rest نمونه كار داشته باشند لازم به ذكر است كه ديتابيس MySql و يا SQLServer است . 

  4-محققان علوم دامي در زمينه بيوانفورماتيك به ويژه گرايش ژنوميك 

  5 - متخصصان يادگيري ماشين 

  6- دانشجويان رشته هاي رياضي / علومي دامي و نرم افزار كه علاقمند به ارائه پايان نامه هاي تخصصي هستند 

  راه هاي تماس 

  @MVakili 

  09131026235

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  READ MORE
 • 1
  اولين نرم افزار پرواربندي در ايران 
  نرم افزار پرواربندي مديران

  در مزارع پروار گاو ، بهینه سازی عملکرد فنی و اقتصادی برای دستیابی به سودآوری ضروری است ،
  چه در مزارع گاوداری ، چه به صورت انتهایی و چه در مزارع پروار.
  کاربرد عملی این هدف نیاز به یک رویکرد 4 مرحله ای دارد:
  در نظر گرفتن نتایج نهایی مورد نظر
  ، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی
  ، برنامه رژیم غذایی سفارشی و
  اعتبار نهایی راه حل های اجرا شده.

  چه در مزارع دورافتاده و چه در مزارع پرواربندی ، کشاورزان باید برای تعیین اهداف تولید خود
  ، نوع محصول مورد نیاز بازارهای هدف خود را در نظر بگیرند:
  بافندگی
  ، گوساله های کمتر از 12 ماه
  ، گوساله های جوان 14 تا 16 ماه. ..
  دانش قبلی از اهداف تجاری امکان تعیین اهداف مربوط به وزن ، میانگین افزایش روزانه (ADG)
  ، پوشش چربی ، رنگ گوشت و غیره را فراهم می آورد و این به آنها در تصمیم گیری در مورد نوع رژیم ها کمک می کند
  (رژیم غذایی خشک ، نیمه رژیم غذایی خشک ، رژیم مرطوب) ، سطح رژیم های مورد نیاز و مناسب ترین برنامه تغذیه برای اعمال.

  دستیابی به این اهداف نیاز به یک مرور کلی و درک کامل از سیستم های کشاورزی فعلی مورد استفاده دارد.
  در این مرحله ، انجام یک حسابرسی عملی از مزرعه به شناسایی مناطقی برای بهبود از منظر فنی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
  علاوه بر این ، تغییرات عملکردی مجاز توسط ابزارهای مدیریتی معمولاً در فارو به کار گرفته می شود تا مزارع را به اتمام برسانند
  و آموزه های داده های بازار (قیمت خرید گوساله ها ، قیمت فروش گاو نرهای جوان ، هزینه برنامه تغذیه و غیره) برای تعیین حاشیه سود امکان پذیر خواهد بود. .  شركت مديران تحليلگر سپاهان 

  تلگرام مديران : @ModiranCo

  اينستاگرام : @modiran_34401105

  شماره تماس : 031-34401105-34401393

   

  READ MORE
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چه ایده ای می تواند استارتاپی باشد؟

  قبل از اینکه شما یک ایده را در ذهن خود رشد دهید نیاز است چند موضوع مهم را همیشه مد نظر خود قرار دهید. مدل کسب و کار ایده ای که می دهید چگونه است یا بیان دیگر ایده شما چگونه منابع مالی را در بازار هدف جذب می کند و به سوددهی می رسد. که معمولا افراد متخصص در کارآفرینی با انواع مدل های کسب و کار Business model آشنا هستند که در برنامه های استارتاپی افراد متخصص در این زمینه می توانند مشاوره های خوبی را در مورد ایده شما و مدل های سرمایه گذاری بدهند. اما برای اینکه یک ایده بتواند در محیط وب سرآمد باشد لازم است این سه ویژگی را داشته باشد: ”‌نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی “

  خلاقیت

  طبق تعاریف علمی، خلاقیت یا آفرینندگی فرآیند ذهنی کشف ایده‌ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده‌ها و مفاهیمِ موجود است که توسط فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می‌شود. در واقع خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌ها تعبیر نموده‌اند.

   

  در تعریفی دیگر خلاقیت بازی با تخیل و امکانات است که در حین تعامل با عقاید، افراد و محیط، منجر به ارتباطات و نتایج جدید و معنادار می شود.

  نوآوری

  بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.

  اختراع  به معنای «پدید آوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد.

  هدف

  هدف استارتاپ ویکند آموزش و ترویج کارآفرینی در کشورهای جهان است. اما جدای از هدف آن شما در این گونه گروه ها یاد می گیرید چگونه درست فکر کنید و ایده خود را در جهتی درست و عملی شدن رشد دهید. با افراد و شریک های جدیدی آشنا می شوید که می توانند در پیشبرد ایده شما یا سرمایه گذاری روی آن به شما کمک کنند. در کشور ما نیز یک دوره استارتاپ ویکند برگزار شده است. فراموش نکنید بسیاری از شرکت هایی که در حال حاضر در دره سیلیکونی، قلب فناوری دنیا حضور دارند، ایده های خود را به این شکل مطرح کردند و امروزه به ابر شرکت های فناوری دنیا تبدیل شده اند.

   


  تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
  اينستاگرام : @modiran_34401105
  شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
  واتساپ : 09332987214

   

  READ MORE