زبان خود را انتخاب کنید

مديران در استارتاپ ويكند كشاورزي

 

شركت مديران توليد كننده نرم افزارهاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي

 شركت مديران حامي ايده هاي جديد شما

حضور شركت مديران به عنوان اسپانسر در استارتاپ ويكند كشاورزي 

 


تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214