زبان خود را انتخاب کنید

نسخه جديد نرم افزار دام سبك مديران

 

 

به زودي نسخه جديد نرم افزار دام سبك با قابليتهاي جديد
از شركت مديران تحليلگر سپاهان
به بازار خواهد آمد

 

 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214