زبان خود را انتخاب کنید

برندگان مسابقه من اگر جاي مديران بودم

 

برندگان مسابقه من اگر جاي مديران بودم

آقاي مهندس رجبي
آقاي اسماعيل حسني

لطفا براي ارسال جايزه آدرس پستي خود را به يكي از آدرسهاي زير ارسال نمائيد.
با تشكر از شركت جنابعالي در اين مسابقه

شماره تماس دفتر : 031-34401105-34401393
شماره واتساپ : 09332987214
تلگرام : @Modiran8
اينستاگرام : @modiran_34401105