زبان خود را انتخاب کنید

نسخه جديد نرم افزار دام سبك مديران

در نسخه جديد نرم افزار دام سبك ، نرم افزار علاوه بر تركيب گله عادي ، بصورت اتوماتيك تمامي نژادها را بصورت ريز و جداگانه محاسبه و ذخيره مي كند 

 

 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214