زبان خود را انتخاب کنید

نسخه جديد نرم افزار تركيب گله مديران

 

در نسخه جديد نرم افزار گاو شيري ،درصورتي كه چند نژاد گاو وجود داشته باشد ، بصورت اتوماتيك ريز تركيب گله تمامي نژادها محاسبه مي گردد

 

 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214